Hovedmålet til prosjektet var å utvikle og implementere en modell for forebygging og skadereduksjon når det gjelder narkotikabruk blant innsatte i bulgarske fengsler.

Her kan du lese hele rapporten.

3 kvinner går inn en port

Det er organisasjonen Initiativ for Health Foundation og Tyrilistiftelsen som har samarbeidet om prosjektet. Tiltaket er finasiert av  Norwegian Financial Mechanism og tiltaket er nå evaluert. Budsjettet har vært på ca. 90 000 euro, og for de pengene har 27 fengselsansatte og 9 personer fra frivillige organisasjoner fått instruktørutdannelse og cirka 350 innsatte har fått undervisning i fengsel. 

Pressekonferanse

Det er tre delmål som er evaluert. Det første er å bidra til å øke kompetansen blant frivillige organisasjoner og ansatte som jobber i fengslene. Gjennom arbeidet skulle sårbarheten for de innsatte som bruker narkotika reduseres. Konklusjonen er at det er høy tilfredshet blant de som har deltatt på opplæringen. De forteller at de har lært nye ting som de nå bruker i sitt daglige arbeid. Opplæringen har også ført til forbedring av resultater på arbeidsplassen, og de har utviklet nye og bedre arbeidsmetoder.  Og det har vært nødvendig. 

- Hver sosialarbeider jobber med cirka 100 innsatte hver. Vi kan tenke oss at vi hadde hatt to miljøterapeuter i Tyrili som behandler 200 elever. Det er utrolig og imponerende at de får til så mye som de gjør, sier forsker Trond Danielsen som har vært Tyrilis prosjektleder.

Tyrilis representanter har nå gjennomført det siste av tre besøk og deltatt på et evalueringsseminar hvor den norske ambassadøren og alle de involverte i prosjektet deltok. 

Delmål to var undervisning av de innsatte. De oppgir å ha fått mer informasjon spesielt knyttet til temaene narkotikabruk og seksuelt overførbare sykdommer. Det de likte best av undervisningsmetodene var de som var interaktive og det som var på video.

- Dette har sammenheng med at det er mange analfabeter blant de innsatte, forklarer Danielsen. 

3 personer på gateDet siste delmålet handlet om relasjonsbygging og å forbedre samarbeidet mellom fengselsvesenet og frivillige organisasjoner. Evalueringen viser at opplæringen har gitt en god relasjon både mellom dem som driver med opplæringen, altså fengselsansatte, folk fra frivillge organisasjoner og de innsatte. 

Trond Danielsen forteller at enkelte av de involverte i Bulgaria har uttrykt bekymring  for hvordan det skal gå etter at prosjektet er over. 

- Jeg synes et er veldig spennende å få være med på dette. Vi fikk veldig godt inntrykk av vår samarbeidspartner og de som jobber med rusavhengige i bulgarske fengsler, og opplever at de har gjort en god jobb og at de er hardtarbeidende. De får mye gjort av lite, sier Danielsen. 

Han er glad for at også evalueringen konkluderer med har nådd de fleste målene og at aktivitetene har var nyttig for alle. 

Undervisning i Pleven

- Jeg synes vi skal være glade for å kunne bidra til at de norske pengene kan bli brukt på en fornuftig måte. Det er bra at vi som en stor aktør innenfor rusbehandling i Norge tar et sosialt ansvar som innebærer samarbeid med andre organisasjoner på tvers av landegrenser, sier Danielsen. 

Seminardeltakere