Nasjonal kompetansetjeneste TSB intervjuet nylig stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen og kommunikasjonsansvarlig Anders Bisgaard i Tyrili om hvorfor vi er opptatt av å bygge og bevare et godt omdømme.

– Å bli forbundet med god behandling, integritet, kvalitet og seriøsitet er noe vi lever av, sier Jansen i intervjuet.

Les hele intervjuet med Jansen og Bisgaard hos Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Omdømmebygging á la Tyrili

Se også videoen øverst i saken med råd til kolleger på feltet.

Tyrilistiftelsen har hatt kommunikasjonsansvarlig i 100 prosent stilling siden 2013. Både nåværende og forhenværende kommunikasjonsansvarlig har bakgrunn fra journalistikken.

– Vi er opptatt av å bidra med et moderne og kunnskapsbasert syn på rusavhengighet i media og å formidle at behandling nytter. Rusfeltet er kraftig underdekket i de tradisjonelle media. Det er et problem, men samtidig gir den nye medievirkeligheten oss rom for nettopp å komme til på disse egne premissene, ved å bruke egne kanaler og sosiale medier som Facebook og Instagram, sier Bisgaard.

Tyrilistiftelsens åtte råd for å bedre behandlingens omdømme:

  • Fortell andre om hva du gjør og hvorfor.
  • Vær raus – del kunnskap med andre.
  • Bidra med et moderne og kunnskapsbasert syn på rusavhengighet
  • Vis din styrke.
  • Gjør plass til andre.
  • Sett av ressurser til kommunikasjon.
  • Vær synlig og tydelig i offentligheten.
  • Bruk sosiale medier, der når du de fleste målgrupper!