Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsansvarlig i Tyrili | Foto: Torgeir Meder | Publisert 4. september 2020 

Hvilke bilder dukker opp i ditt hode, når noen snakker om golf? Er det eldre menn fra øvre samfunnslag, i rosa pikéskjorte og rutete bukse? Selv om golf har blitt mer av en folkesport enn det var i begynnelsen, lever forslitte fordommer fortsatt godt. Så også hos de syv informantene som er intervjuet i den ferske forskningsartikkelen som undersøker utbyttet av golf som en del av døgnbehandling for rusavhengighet i Tyrilistiftelsen. Som «Ola» uttrykker det:

Det var kanskje det siste jeg noen gang hadde trodd jeg kom til å prøve. Golf var en rikmannssport, en sport for snobber med dyre klær!

Mange av de syv nåværende og tidligere tyrilipasientene  ga uttrykk for lignende holdninger til sporten og utøverne. Felles for dem alle, var imidlertid at dette raskt endret seg da de selv begynte å spille, som resultat av Tyrilis samarbeid med stiftelsen Golf som terapi. Den kvalitative studien, gjennomført av Tyrili-forskerne Jacob Hystad og Tone Helene Bergly, har hatt som målsetting å undersøke hva slags erfaring pasienter i Tyrilistiftelsen har med golf i behandlingen og hvordan deltagelse i sporten kan påvirke deltagerne under og etter behandling.

Etter selv å ha prøvd seg på golfbanen, endret pasientene raskt holdning til sporten. Ola setter ord på forvandlingen:

 Fordommene mine forsvant med det samme. Golfspillerne vi så og møtte på golfbanen, var vanlige, hyggelige folk. 

Tyrili Golfcamp– Når forestillinger om de andre blir tilbakevist, kan det også gjøre noe med forestillinger vi har om oss selv. Ved å møte og omgå andre som oppholdt seg på golfbanen og spilte golf, innså informantene at de sosiale og kulturelle barrierene de kanskje hadde ventet, ikke eksisterte i den grad de trodde, sier artikkelens førsteforfatter, Jacob Hystad.

– Følelsen av å være normal og inkludert
Noe som bringer oss videre til det pasientene ga uttrykk for var den kanskje største gevinsten ved å spille golf: muligheten for å knytte nye, sosiale bånd til andre mennesker utenfor rus- og behandlingsuniverset og bygge en ny identitet på andre premisser.

«Jens», som har fortsatt å spille golf etter at han var ferdig i behandling og i dag er medlem av en golfklubb der han bor, sier det slik:

Hvis jeg går ut på golfbanen alene og ser tre andre som skal til å starte runden sin, kan jeg bare spørre om det er ok at jeg blir med dem, og svaret er alltid positivt. Jeg har aldri blitt avvist av noen.

Han legger vekt på verdien av å ha noe å gjøre på fritida som ikke har med jobb å gjøre:

Å møte og bli kjent med andre folk, bygge sosiale relasjoner og nettverk, og få følelsen av å være normal og inkludert. 

Tyrili Golfcamp

At golfmiljøet er en rusfri arena, er også en stor fordel, understreker Morten, som også er ferdig med behandling og har blitt medlem av en lokal golfklubb:

Jeg har aldri sett så mye som en ølflaske. Kompisene mine og jeg har spilt golf minst tre ganger i uka hele sommeren, og vi har ikke sett noe som helst ... Det passer bare ikke sammen, golf og alkohol eller stoff. Isteden for å møtes på puben, møtes vi på golfbanen. 

De fleste av informantene hadde enten blitt medlem av en lokal golfklubb etter at de var utskrevet fra Tyrili, eller ga uttrykk for at de ønsket at golf skulle være en del av livet deres etter at de var ferdige med behandlingen.

– Utrolig krevende og vanskelig spill
Da Hystad startet på forskningsprosjektet om golf i 2018, hadde han selv aldri satt sine ben på en golfbane. For å forstå mer av spillet og dets rolle i Tyrili, bestemte han seg for å delta på stiftelsens turnering Tyrili Golfcamp, som finner sted på Mjøsen Golfklubb i Moelv i august hvert år. Hystad, som selv er en aktiv sportsutøver, ble raskt slått av hvor mye spillet krevde av den enkelte spilleren.

Jacob Jeg fikk ganske tidlig pustebesvær og lettere brystsmerter da jeg fikk prøve meg på golfbanen, som følge av ukontrollerte og kraftige raserianfall, fordi jeg ikke fikk det til i det hele tatt. Hvis noe har overrasket meg, må det være den imponerende tålmodigheten mennesker generelt har i møte med spillet, og evnen til fortsette å øve fram til de gode øyeblikkene og mestringsfølelsen kommer, sier Hystad.

Informantene mener golf krever både tekniske og taktiske ferdigheter, så vel som tålmodighet og evnen til å takle frustrasjon. «Tore», som har ADHD, forteller at det å spille golf har gitt ham trening i å mestre ferdigheter som har stor overføringsverdi til andre deler av livet:

Det er så ekstremt frustrerende! En gang kastet jeg køllen min ut på banen. Det handler om å øve på konsentrasjon, tålmodighet og sinnemestring, og det er ekstremt nyttig for meg. Jeg har strevd mye med sinne og temperament tidligere, men på golfbanen er jeg nødt til å svelge frustrasjonen. Hvis du klarer det, vil du ofte se at du klarer å snu den dårlige energien til noe positivt. Det er vanskelig, men veldig viktig i golf.

– Av trenbare ferdigheter som ble trukket fram, var særlig det å være tålmodig og håndtere impulser, selv når omstendighetene ikke spiller på lag. Dette får man nok også igjen for på de fleste arenaer utenfor golfbanen. Golf er spesielt på grunn av spillets kompleksitet, med kombinasjonen av tekniske og taktiske ferdigheter, og ikke minst det å skulle klare å holde de negative følelsene og frustrasjonen på avstand når det lugger, sier Hystad.

– Noe jeg selv på ingen måte klarte, legger han til.

Det sosiale aller viktigst
Mange av informantene gir uttrykk for at det er den sosiale dimensjonen som er viktigst for dem når de spiller golf. «Kristine» hadde prøvd golf før, uten å bli overbevist om at det var noe for henne. Da hun kom til Tyrili, tenkte hun: «Hvorfor ikke?» Hun ble positivt overrasket; golfspillingen ga trening i å holde konsentrasjonen oppe, og hun fikk mye igjen sosialt for å være med. Slik beskriver hun opplevelsen av for første gang å delta på Tyrili Golfcamp:

Det var virkelig moro. Det var så spennende å være der, og folk var så positive. Instruktørene var flinke og jeg lærte mye av dem. Den sosiale interaksjonen er veldig bra på golfbanen!

Hystad minner om at de av informantene som har meldt seg inn i lokale golfklubber etter utskrivning fra Tyrili, på den måten har blitt en del av noe etablert, lokalt, og anerkjent.

Tyrili Golfcamp– Det tror jeg er veldig verdifullt, spesielt når man kanskje har måttet trekke seg ut av andre nettverk som følge av personlige behov, sier han.

Hystad tror likevel ikke den sosiale dimensjonen ved golf er veldig annerledes fra andre aktiviteter man kan holde på med:

– Aktiv, likestilt og respektert sosial deltagelse er viktig for alle. Det å være en del av noe, og kunne tilby noe, er grunnleggende for at vi skal ha det bra. Om man opplever dette gjennom en vennekrets, en golfklubb, et kor eller virke i et politisk lokallag, tror jeg ikke nødvendigvis er så viktig, avslutter han.

***

Bildene som illustrerer denne artikkelen er tatt av Tyrili-medarbeider Torgeir Meder under årets utgave av Tyrili Golfcamp, som gikk av stabelen på Mjøsen Golfklubb i Moelv i august, ledsaget av strenge smitteverntiltak for å forhindre koronasmitte.

Artikkelen bygger på forskningsartikkelen Experiences of playing golf as a part of the treatment and rehabilitation process among patients in substance use disorder treatment av Jacob Hystad og Tone Helene Bergly fra Tyrili Forskning og utvikling. Artikkelen ble publisert i Journal of Substance Use 30. juli 2020. Har du spørsmål om artikkelen, eller ønsker tilsendt ett av noen få tilgjengelige gratiseksemplarer, kan du skrive en e-post til Jacob Hystad.