I artikkelen «Mulighetenes metode» skriver Rus & Samfunn om IPS-metoden, som i økende grad benyttes innen rusbehandling for å hjelpe pasienter ut i ordinært, lønnet arbeid. Tyrilistiftelsens IPS-team, Tyrili IPS – TIPS har vært under oppbygging siden årsskiftet.

– Behandlingstilbudet i Tyrili skal ha som mål å gi våre pasienter størst mulig grad av trening og mestring av utfordringer som vil møte dem i hverdagen utenfor behandlingsenheten, sier Anders Dalsaune Jansen, leder i Tyrilistiftelsen.

– Arbeidslivet er den viktigste samfunns-arenaen for inkludering og deltakelse. Våre pasienter trenger på samme måte som alle oss andre å være en del av arbeidslivet.

Les hele artikkelen på nettsiden til Rus & Samfunn.