I forrige uke holdt regjeringspartiene med samarbeidspartier pressekonferanse på Tyrili Kampen om opptrappingsplanen på rusfeltet. De la fram mange punkter som de nå var enige om. En av dem er å "etablere TSB i tre fengsler etter Stifinner-modellen". 

Stifinner`n er Tyrilis tilbud til mannlige og kvinnelige innsatte i henholdsvis Oslo og Bredtveit fengsel, og er unikt i sitt slag. Det ble etablert i Oslo fengsel i 1992  og i Bredtveit fengsel i 2008.

Tilbudet drives i nært samarbeid mellom Tyrilistiftelsen og kriminalomsorgen, hvor det fengsels- og behandlingsfaglige arbeidet blir integrert i hverandre. Tilbudet er for innsatte som selv opplever at de har et problematisk forhold til rusmidler og som ønsker å starte en endringsprosess under soning. Etter soning går noen innsatte videre til heldøgnsbehandling, andre går til poliklinisk oppfølging og/eller hjelp til integrering i hjemkommunen.

Stiftelsesleder Ulf Jansen synes det er fint at Regjeringen satser på Stifinner-modellen når de nå vil gi tilbud om rusbehandling til flere innsatte: 

- Dette er gode nyheter som Tyrili har jobbet for i lang tid gjennom innspill og dialog med statsråder, departement og kriminalomsorgen. Erfaring viser at soning under behandling, slik som Stifinner`n, både er nødvendig og gir gode resultater når det gjelder å hjelpe mennesker ut av rusavhengighet og kriminalitet. Vi er spent på om dette blir en reel opptrapping og hvilken rolle Tyrilistiftelsen skal ha i dette. Vi er klare for å bidra med vår lange erfaring og solide kompetanse på feltet, sier Ulf Jansen.