Forsker Heid NøklebyForsker i Tyrili FoU, Heid Nøkleby, disputerer for graden Ph.D. 10. juni. 2014 kl. 12:15 i Festsalen Gamlebygget på Høgskolen i Lillehammer.

Prøveforelesning "Likheter og forskjeller mellom rusmiddelbruk og spiseforstyrrelser" holdes samme sted kl. 10:15.

I sin avhandling har Nøkleby sett på hvor utbredt spise-/kroppsproblematikk er blant menn og kvinner i behandling for rusmiddelavhengighet.

Materialet til undersøkelsen er hentet fra spørreundersøkelse, observasjon og kvalitative intervjuer med menn og kvinner i behandlingsinstitusjonen Tyrilistiftelsen for rusmiddelavhengige.

Spørreundersøkelsen viser at en tredjedel av kvinnene og 8 prosent av mennene hadde symptomer på spiseforstyrrelser. Videre rapporterte 41 prosent av mennene og 20 prosent av kvinnene å ha brukt dopingmidler, i hovedsak anabole steroider.

Analysen legger vekt på dårlig regulering av følelser som bakgrunn for utvikling av både rusproblemer og spise-/kroppsproblematikk.

Les mer her.