De borgerlige partiene kalte inn til pressekonferanse to dager før valget. De ville vise at de fire partiene kunne enes om felles politikk. Symbolsaken de hadde valgt seg ut, var en felles satsing mot rus. Mer konkret: de var alle enige om å kjøpe flere behandlingsplasser til de 2 226 rusavhengige som står i kø. 

- En ny regjering vil raskt ta i bruk flere behandlingsplasser i de eksisterende ideelle og private rusbehandlingsinstitusjonene som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling, skriver Høyre i sin pressemelding. De lover også at en ny regjering vil utarbeide en forpliktende opptrappingsplan for rusfeltet, den skal inneholde en styrking av hele feltet, fra forebygging til ettervern, bolig og arbeid. 

Noen uenigheter også

Men hvilke mer betente saker vil ligge på forhandlingsbordet når samtalene nå starter?
En oversikt Dagsrevyen har laget, viser uenighet i følgende rusrelaterte spørsmål:

Behandling med heroin: 
For: V                        Mot: KrF, H og FrP 

Flere på LAR: 
For: V                        Mot:  KrF, H og FrP

Sprøyterom: 
For: V og FrP             Mot:  H og KrF

Statlig omsorg for kommunal rusomsorg: 
For: FrP                     Mot: KrF, H og V

Liberal alkoholpolitikk:
For: H, V og FrP         Mot:  KrF 

Dermed kan også rusfeltet likevel gå spennende uker i møte.