Sola skinner og folk på standene under Arendalsuka frister med små gaver, vafler, mineralvann og andre giveaways for å få folk til å høre på akkurat deres budskap. 

Men i dag trakk mellom 40 og 50 mennesker som jobber med rus inn til serveringsstedet Barrique og samarbeidsmøtet som Tyrilistiftelsen hadde invitert til. 

Godt oppmøte, mennekser i lokale på samarbeidsmøte

De fremmøtte kom blant annet fra sykehus, helseforetak, kommunale tjenester, NAV, politiet og andre faglige instanser i området.  Etter matservering fortalte nestleder Anders Dalsaune Jansen om stiftelsen generelt og Arendalssatsingen spesielt. 

- Alle vi som er samlet her, er opptatt av å gi et best mulig tilbud til de som trenger det, sa Jansen, og pekte på hvordan Tyrili er en del av tiltakskjeden og at samarbeid mellom de ulike tiltakene er helt nødvendig.

Telt med Tyriililogo og slogan

Behovet er stort

Tyrilistiftelsen etablerer seg med 15 leiligheter spesielt tilpasset mennesker som er i slutten av behandlingsoppholdet sitt, og som snart skal tilbake til samfunnet. Rundt påsketider neste år åpner huset i Kittelsbukt i Arendal etter planen dørene. Den skal organisatorisk ligge under enheten Tyrili Sør i Skien, og i Arendal vil det være egne behandlingsteam som jobber med pasientene, eller elevene som de kalles i Tyrili. Måler er å skape bedre overganger fra døgnbehandling til etablering i hjemkommunen for pasienten som kommer fra Sørlandet. 

- Arendal er et knutepunkt for de sørligste fylkene og det er derfor et godt geografisk sted å styrke tilbudet, sa Jansen.

For behovet i regionen er stort. Jansen presenterte tall som viste antallet henvisninger til Tyrili fra regionen de siste tre åra: 
2014: 52
2015: 42
2016: 19 hittil i år

Og signalene fra helsemyndighetene er tydelige: folk skal få mulighet til å komme tilbake til kommunen sin der de har tilhørighet, nettverk, familie og kontakt med hjelpetjenester. Og som alle andre skal folk få hjelp der de bor. 

2 herrer jobber på stand for Tyrilistiftelsen

Utadrettet virksomhet

Etableringen av Tyrilistiftelsen har vært diskutert i avisspaltene det siste året. Jansen avkrefter at det skal bli alkoholservering i første etasje slik det har blitt skrevet, men sier at stiftelsen gjerne vil ha noe utadrettet virksomhet etter hvert.  Etter to dager på stand i Arendal, forteller ledelsen i Tyrili at de har opplevd mange vennlige tilbakemeldinger og de aller fleste ønsker stiftelsen lykke til. Noen i nærområdet har uttrykt skepsis, og det er stiftelsen vant til når de etablerer seg et nytt sted.

Gruppe mennesker på gaten

- Da vi etablerte oss i sentrum på Lillehammer for to år siden, møtte vi motstand. To år etter har hele befolkningen hatt glede av oss: vi driver klatresenter som er en fin treningsarena for elevene våre, vi har vært arena for Ungdoms-Ol, vi har huset arrangement under litteraturfestivalen og mye, mye mer. Regionsavisa sier at vi er en ressurs for byen. Det er vi sikre på å bli også her i Arendal, sier Jansen.

Oppussingslokaler