Den nye lederen på Tyrilisenteret åpnet morgensamlinga i dag med å slå fast at det er en spesiell dag. - Det er litt vemodig og veldig rart. I dag skal alle elevene på Tunet flytte ned til Lillehammer, sa Anita Holmestad, før Tunet fikk oppsummere hvordan den aller siste helga for elever i Mesnali hadde vært. Den hadde vært omtrent som vanlig. Klatrelaget kunne fortelle om noe litt mer spesielt; det hadde vært kø utenfor Tyrilisenteret da det åpna lørdag. En ny tid begynner. 

- Dette er uka hvor vi skal sette en ny struktur, sa Holmestad, før hun ga ordet videre til "unge herr Engen", Tyrili-veteranen som i dag hadde fått det tradisjonsrike "ord for dagen".

Han valgte å synge den gode gamle Tyrili-sangen (Riksvei 216) som ble til en gang på starten av 80-tallet, i den spede begynnelse.

- Da Tyrilitunet starta opp, var det seks elever og seks medarbeidere her. I dag er vi i løpet av høsten 173 elever og over 200 ansatte, sa Gunnar Engen.

Tyrilitunet er den eldste Tyrili-enheten. Her begynte Tyrilistiftelsen sin virksomhet i det som den gang het Tyrilikollektivet. Alle de ansatte bodde i kollektivet og elevene var alle plassert på tvang etter barnevernsloven.

- Da jeg var her første gang i 1980, hang det ei papplate på veggen med de fem begrepene som skulle beskrive hva vi drev med. Det var de opprinnelige verdiene: bofellesskap, fostring, utdanning, oppreisning og kamp, innledet Engen sangen med. 

- Den siste tida har vi tenkt mye framover. I dag kan vi se litt bakover. Det er en epoke som er slutt, og for meg er det en veldig vemodig dag.

Gunnar Engen sang Tyrili-sangen på morgensamling i dag.1.
Tar du riksvei 216 til Mesnali
Kom igjen
Til et bofellesskap som heter Tyrili
Kom igjen
Møter du en gjeng på trammen 
Som driver kollektivet sammen
Still opp for meg og jeg stiller for deg 
Kom igjen!

2.
Hør fostring er å bli en kamerat 
Kom igjen
Ta ansvar for hverandre og stå parat
Kom igjen
Kutt ut juging og halvsannheter 
Så vil du vokse mange meter 
Fram for ærlighet og solidaritet
Kom igjen!

3.
Kunnskap er veien fram til mer frihet
Kom igjen
Gjennom utdanning får du mang en ferdighet
Kom igjen
Skole, arbeid dans og idrett og Dagsrevyen 
Skal bli sett
Som det er sagt – kunnskap er makt
Kom igjen!

4.
Oppreisning er å starte en ny giv
Kom igjen
Ta farvel med det gamle freakerliv
Kom igjen
Reise seg for far og mor
Velge ut venner som er en bror
For et samfunn - på en ny grunn
Kom igjen!

5.
Kamp er å vende flukten til å sloss
Kom igjen
Mot rusmidler som undertrykker oss
Kom igjen
Rusen gjør deg svak og passiv og haiene tjener på ditt liv
Så kom og bli med – kjemp stoffene ned
Kom igjen!

Oversikt galleri

Verdiene er bytta ut, men ideologien i Tyrili består. Tunet skal heretter bli brukt til kurs- og konferansesenter for stiftelsen framover, og blir ikke stående ubrukt. Allerede nå er det pågang for å booke inn dager for fagprogram og aktiviteter i stiftelsen.

Her er unge herr Engen i videoopptak i Ringsaker Blad. 

Her er omtale av flyttinga på Helse Sør-Øst sine nettsider.