I Tyrili har vi, helt siden pandemiens utbrudd, jobbet hardt for å tilby god rusbehandling og samtidig ha et smittevern som sikrer at hverdagen er trygg for alle. Vi har opprettholdt ordinært inntak av pasienter og full drift gjennom hele perioden, og så langt knapt hatt smitte på noen behandlingsenhet.

Samtidig vet vi at ting raskt kan endre seg, og har utarbeidet planer for å håndtere ulike situasjoner som kan oppstå.

Vi har gjennomført flere spørreundersøkelser blant pasienter og medarbeidere i perioden. Tilbakemeldingene er gjennomgående at begge grupper opplever at de er godt ivaretatt.

For pasientenes del, kjenner en del på bortfallet av enkelte behandlingsaktiviteter, og at det i perioder med strenge restriksjoner regionalt eller nasjonalt, er mindre mulighet for treningsreiser og besøk på enheten. Pårørende blir selvsagt også berørt av dette, og av at det er færre arrangementer for dem enn vanlig for tiden.

Vårt mål er å gi behandling av høy kvalitet, sørge for at pasienter og medarbeidere har det bra og er trygge, og at pårørende opplever at de er involvert i de tilfeller hvor pasienten ønsker det – også under en pandemi.

Hvis du har spørsmål om smittevern, behandlingsinnhold eller andre forhold ved en konkret enhet, håper vi at du tar kontakt med ledelsen ved den aktuelle enheten.

Har du spørsmål om smittevern og vurderinger som gjøres på mer overordnet nivå, kan du ta kontakt med stiftelsens kriseledelse:

Hanne Lorimer Aamodt: halo@tyrili.no / 952 09 128 
Camilla Fjeld: cafj@tyrili.no / 416 22 376

Hold avstand, hold ut, og hold sammen!

Hilsen alle oss i Tyrilistiftelsen