Forrige uke lot Tyrilistiftelsens nestleder Camilla Fjeld seg intervjue av Irina Lee i en direktesendt samtale på Facebook-siden «Spis deg fri». Lee er opptatt av matavhengighet og ønsket en samtale med Fjeld om likheter og forskjeller mellom dette og rusmiddelavhengighet. Hun hadde også hørt at mange ble rusavhengige og kom til Tyrili og andre behandlingssteder etter å ha gått gjennom en slankeoperasjon – noe Fjeld fortalte at vi ikke har observert i Tyrili. Samtalen var for Tyrilistiftelsen en fin anledning til å nå et publikum vi ikke snakker så mye med til daglig, og til å drive folkeopplysning om rusavhengighet og behandling.

Se hele intervjuet med Camilla Fjeld her.

Blant temaene som ble tatt opp i løpet av den halvtimelange samtalen, var hvorfor det er så mange færre kvinner enn menn i rusbehandling.

– I psykiatrien er det motsatt, der er det flere kvinner enn menn som ber om hjelp. Vi har kanskje lettere for å snakke om ting, mens alvorlig rusavhengighet berører så mange sider av livet. Det er vanskelig å være rusavhengig og samtidig en veldig god mor, det er vanskelig å holde på familie og nettverk, og disse tingene er vi kvinner veldig opptatt av, sier Fjeld.

– Er det større stigma for en kvinne å innrømme at hun er rusavhengig enn for en mann? spør Lee.

– Ja, det tror jeg det er. Og når det er flere menn som søker seg til rusbehandling, er det flere menn som følger etter. Derfor må vi legge til rette for at flere kvinner kan søke seg til behandling hos oss, for eksempel gjennom de aktivitetene vi tilbyr, svarer Fjeld.

Spis deg fri er en bok som Lee har gitt ut i norsk oversettelse på sitt eget forlag og et kursopplegg hun driver i Norge. Tyrilistiftelsen har ingen bindinger til Irina Lee eller Spis deg fri og ikke noe synspunkt verken på boka eller metoden. Vi synes imidlertid det er positivt at det snakkes åpent om avhengighet og hva man kan gjøre med det – samme om det dreier seg om matavhengighet, som ikke er noen offentlig godkjent diagnose, men rapporteres som et opplevd problem, eller alvorlig rusmiddelavhengighet, som er det Tyrilistiftelsen tilbyr behandling for.

Les mer om Tyrilistiftelsens behandlingstilbud her.