📅 Mandag 16. august:

👉 Kl. 18–19: Hva er sammenhengen mellom narkotika og gjengkriminalitet? Hva kan vi gjøre for å motvirke begge deler?  
Arrangør: Forbundet mot rusgift
Les mer: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/16083

📅 Tirsdag 17.august:

👉 Kl. 11–12: Politiskandalen på rusfeltet
Arrangør: RIO
Les mer: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/16922

👉 Kl. 13–14.30: Brytes rettigheter for utsatte grupper oftere enn hos andre? 
Møt prisvinner og journalist Thomas Ergo, generalsekretær i BAR Marius Sjømæling og pasient- og brukerombud i Oslo og Viken, sosial- og eldreombud i Oslo Anne Lise Kristensen.
Arrangør: Tyrili og Fagrådet
Les mer: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/15904

👉 Kl. 15-16.30: Substitusjonsbehandling (LAR) i Norge anno 2021 – Hva sier pasientene om tilbudet de mottar?
Arrangør: ProLAR Nett
Les mer: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/15597

📅 Onsdag 18. august:

👉 Klokka 09–10.00: Åtte års satsing på rus og psykisk helse – hva har regjeringen oppnådd?
Med statssekretær Anne Grete Erlandsen og leder i Fagrådet Jan Gunnar Skoftedalen.
Arrangør: Tyrili og Fagrådet
Les mer: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/15902

👉 Kl. 13–14.15: Bagatelliseres alkohol i valgkampen? Hvorfor snakker vi ikke om alkoholens skyggesider; enorme menneskelige og samfunnsøkonomiske kostnader?
Arrangør: Bruker- og pårørendenettverket på rusfeltet, sammen med Fagrådet.
Les mer: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/15926

👉 Kl. 18–19: Cannabis´ virkning på hjernen og samfunnet
Arrangør: Forbundet mot rusgift
Les mer: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/16210

👉 I tillegg deltar leder i Fagrådet Jan Gunnar Skoftedalen på Preventio sitt arrangement mandag 16. august klokka 15-16 om rettighetssituasjonen til LAR-pasienter. Han vil være i panel med Synne Bernhardt, lege og advokat som representerer flere LAR-pasienter, Asbjørn Larsen fra RIO og Carl-Erik Grimstad fra Venstre. Dette arrangementet vil foregå på Arendal bibliotek.

Om smittevern:

Det skal være trygt å være i byen og delta på arrangementer under Arendalsuka. Arrangementene gjennomføres under de til enhver tid gjeldende lokale og nasjonale smittevernreglene. Husk å vise hensyn og følge reglene:

  • Hold deg hjemme dersom du er syk. Vanlige og tidlige koronasymptomer er hodepine, sår hals, rennende nese, feber og hoste.
  • Hold avstand til andre
  • Følg arrangørenes krav til registreringsplikt, koronasertifikat og andre smitteverntiltak.
  • Last ned og bruk Smittestopp-appen.

Dette gjør arrangørene og Arendalsuka for å hindre smitte:

  • Alle arrangører er selv ansvarlig for at smittevernreglene følges på sitt arrangement. Se informasjon om smittevern til alle arrangører.
  • Alle arrangementer har plass til et maks antall deltakere for å sikre avstand mellom publikum. Dette antallet finner du i programmet på hvert arrangement.