- Vi håpte at de blinde og svaksynte skulle klare å bygge opp tillit til rusavhengige i behandling, og det funka fra første steget. Det er oppsummeringa til Erik G. Albertsen etter helgas fjelltur der Tyrili-elever ledsaget blinde og svaksynte på fjelltur.  Albertsen er enhetsleder på Tyrilitunet og  en av initiativtakerne til samarbeidet mellom Tyrilistiftelsen og RP-foreningen.  Foreningen har medlemmer som er blinde og svaksynte på grunn av øyesykdommen Retinitis Pigmentosa.

Fra torsdag til søndag har de ligget, gått og krypt sammen med Tyrili-elever på Jotunheimen. Sammen har de overnattet på Leirvassbu, gått på Sognefjellet, vandret på is på Bøverbreen og krøpet i trange grotter.  Ledsagerne er de hundre prosent avhengige av og må stole fullt ut på. 

-  Elevene våre gjorde en fantastisk jobb. De tok masse ansvar, ga de blinde og svaksynte en stor opplevelse og samtidig fikk de selv en opplevelse for livet. De så at de kunne være nyttige; at de kunne bety noe for noen og gjøre en forskjell for andre, forteller Albertsen. 

RP-foreningen er veldig glade for samarbeidet rundt det de beskriver som "en helt unik fjellturhelg". 

- Skal vi starte med konklusjonen så må dette fjelltursamarbeidet betegnes som en suksess langt utover det vi kunne forvente. Våre deltagere var mektig imponert over den viljen, iveren og dyktigheten som Tyrilielevene viste. Motsatt vei uttrykte Tyrilielevene en glede og stolthet over både egen og vår innsats og mestring, skriver Team RP på sine Facebook-sider.

- En stor takk til alle som deltok fra begge leire og gjorde dette til en uforglemmelig helg. Både til alle fra RP-foreningen og til alle de flotte menneskene fra Tyrilistiftelsen.

NRK har laget en nettsak om turen, den finner du her