"Du har sikkert vært en del rundt. Levd livet. Solt deg i psykiatri og somatikk, i fiffige diagnoser og dyre maskiner. Men nå er det rusfeltet sin tur til å få en bit av deg. "

Tyrilistiftelsens leder vil at flere leger skal ønske seg til rusfeltet, og skriver om det som gjesteskribent i Tidsskrift for Den norske legeforening i dag. 

Her kan du lese hele kronikken.