Tekst og foto: Anders Bisgaard, kommunikasjonsleder | Publisert 2. oktober 2023

Som ideell stiftelse er Tyrili pålagt ifølge stiftelsesloven å ha et styre. I vår gikk Stig Grydeland og Gunnar Engen ut av Tyrilistiftelsens styre etter endt periode, og på styremøtet i april ble to nye medlemmer valgt: Herlof Nilssen og Turid Wangensteen.Vi ba de to om en kort presentasjon av deres respektive bakgrunn, og om å skrive noen ord om hva de tenker om tida framover som styremedlem i Tyrili. Dette svarte de:

Herlof Nilssen

Eg har bakgrunn som direktør i Helse Vest frå 2002 til 2020.

Før det jobba eg som administrerande direktør i det private frå 1999 til 2002, innan reiseliv (Haga Reiser). Og eg har jobba 17 år i 3 kommunar, 12 år som rådmann i Randaberg kommune og Sveio kommune.

Eg har gjennom heile arbeidslivet hatt mange styreverv.

Eg tilbyr og rådgjeving, konsulentoppdrag og foredrag.

I rollen som styremedlem i Tyrili håper eg å kunne bidra med min kompetanse for å legge til rette for ein fortsatt god utvikling av stiftelsen.

I mitt arbeid som leiar av ulike selskap og kommunar har eg lært å balansere mellom politikk, fag, forvaltning og økonomi. Håper at dette og kan bli nyttig for Tyrili. Tyrili har eit viktig samfunnsoppdrag som eg håper me vil lykkast med, og framover.

Turid Wangensteen

Jeg er utdannet barnevernspedagog og familieterapeut. Jeg har en master i offentlig forvaltning (MPA) og en tverrfaglig doktorgrad om barn som har foreldre med rusproblemer.

I 1984 var jeg ungdomspraktikant på Tyrilikollektivet i Mesnali, og jeg har jobbet fast i Tyrili siden 1991. Jeg har vært medlever og behandler, jobbet i enhetsledelse på mange enheter og vært nestleder i stiftelsen. Nå er jeg ansatt som forsker i Tyrili FoU.

Jeg overtar styrevervet etter Gunnar Engen. Jeg regner med å få bruk for både min teoretiske og erfaringsbaserte kompetanse i styret. Fordi jeg har jobbet mye med fagutvikling og veiledning på mange av enhetene i Tyrili, opplever jeg å ha ganske god oversikt over stiftelsen.

Jeg er opptatt av å holde oppe de faglige perspektivene og at pasientene skal stå i sentrum for alle de valgene vi tar. Jeg tror på stor grad av åpenhet i krevende prosesser, og går inn i styrevervet med ydmykhet og respekt for den jobben styret gjør.