Tyrilistiftelsen står foran en overgang til ny ledelse som skal være på plass i løpet av 2-3 år. Styret i stiftelsen vedtok derfor tidligere i år å ansette to nestledere som skal lede Tyrilistiftelsen sammen med leder Ulf Jansen i en overgangsfase. 

Nå er utnevninga klar: de nye nestlederne er Camilla Fjeld og Anders Dalsaune Jansen. 

Brennende hjerter
De to har flere ting til felles. Begge har jobba i Tyrilistiftelsen før, begge er bosatt i Oslo - og begge har et brennende hjerte for Tyrili. 

- Siden jeg har jobba i Tyrili før, vet jeg litt om hva jeg går til. Jeg har en sterk tilhørighet til Tyrili, og har hatt Tyrili i lomma og magen hele tida mens jeg har jobba andre steder, sier Fjeld. 

Camilla FjeldCamilla Fjeld (40) jobba på Tyrilitunet i Mesnalia i 1993-1997 før kjærligheten kom og tok henne med til Oslo. Der er hun nå administrativ leder i Kirkens Bymisjon, og i tillegg til å være agronom har hun utdannelse innen administrasjon og ledelse. 

Hun har fulgt godt med på Tyrili i disse åra.

- Anbud og krav til leveranse kan føre til at man endrer retorikk, språk og profil, men jeg ser at Tyrili har beholdt sin særegenhet og står for det samme som det sto for før. Selv om behandlingsformen og antall liggedøgn har forandra seg, er det grunnleggende der likevel. Sterke verdier er fundamentet i arbeidet, og det brenner jeg veldig for selv, sier Fjeld. 

Livet i  Tyrili
Anders Dalsaune JansenFor Anders Dalsaune Jansen (33) er Tyrili selve livet. Han har hatt sin oppvekst på Tyrilitunet og Tyrili har alltid vært en del av livet – uavhengig av om han har bodd og jobba der eller ikke. Foreldrene Ulf og Randi var med og grunnla Tyrili for 34 år siden. Både dem og søster Sigrun jobber i stiftelsen. 

Selv er Anders utdanna barnevernspedagog, og har i tillegg utdannelse innen oppsøkende sosialt ungdomsarbeid og organisasjon og ledelse. Han har jobba i diverse stillinger i Tyrili, men har også tatt pauser fra Tyrili og hatt arbeid andre steder. Det siste året har han vært leder i Rosa Kompetanse, et undervisningstilbud utvikla av Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. 

- Jeg er veldig glad i og har veldig troa på Tyrili. Når jeg tidvis har jobba andre steder, har det vært morsomt å se at jeg har fått bekreftelse på det jeg selv føler om Tyrili, nemlig det at vi har et godt rykte og blir ansett som et faglig sterkt tilbud. Vi blir framsnakka av mange i miljøet, og det bekrefter den opplevelsen jeg selv har, sier Dalsaune Jansen.

Fornuft og følelser
Tyrili er i gang med å bygge opp et nytt behandlingstilbud i Lillehammer sentrum, noe som fører til at både elever og medarbeidere flytter fra Tyrilitunet, hvor begge de to nestlederne har jobba. Det likte ikke Dalsaune Jansen med en gang han hørte det. 

- Tunet er mitt barndomshjem og min oppvekst og sånn, så jeg fikk litt hetta.

- Hvordan vil historien din prege deg som leder?

- Jeg tror at jeg har med meg en historie som gjør at jeg kan ta valg og avgjørelser i forhold til hvordan ting har vært. Jeg kjenner menneskene og kulturen og kan vurdere ting ganske annerledes fordi jeg skjønner hva folk står i når det gjelder tilknytning og følelser. Jeg kan selv tidvis være en person som lar meg prege av følelser. Men av og til må man skjønne hva som er endringsangst og man må klare å gå videre og forstå hva som er gode og riktige valg. Da handler det om hvordan prosessen gjøres og at man tar vare på det man burde ta vare på underveis. 

Ulf Jansen har vært en synlig og tydelig lederskikkelse i alle de åra han har styrt Tyrili-skuta. Anders Dalsaune Jansen har lang erfaring med å jobbe med sin far, og tror at det å ha en så nær relasjon kan lede fram til gode avgjørelser.  

- Det har fungert veldig bra til nå. Det som er min fordel i relasjon til han, er at vi begge vet at vi vil hverandre vel og at vi har de beste intensjonene. Vi kan ha krasse, tydelige og strenge diskusjoner hvor vi kan være veldig uenige, men vi kan falle ned på gode standpunkter og kompromisser i forhold til de sakene. Og da føler jeg meg veldig sikker på at det har blitt gjort en grundig vurdering. 

Ja til særegenheter
Det er styret, ved en ansettelseskomité bestående av styreleder Sven Petter Omdal, Hans Olav Almaas og Lise Lunaas, som har tatt hånd om ansettelsesprosessen. Stillingene ble utlyst internt i Tyrilistiftelsen, men tidligere medarbeidere kunne informeres om stillingene og om at de kunne søke. 

For Camilla Fjeld ser Tyrilistiftelsen noe annerledes ut i forhold til da hun forlot den i 1997. Den har vokst seg mye større, og består i dag av 153 årsverk og 144 avtaleplasser fordelt på sju behandlingsenheter. 

- Det synes jeg er kjempespennende. Jeg tror det er viktig å verdsette enhetenes autonomi og samtidig se på det som er felles og jobbe med det som er samlende. Jeg har jobba med å sette organisasjoner og erfart at dersom man leter for mye etter likheter, mister man kraft og særegenhet i arbeidet.  Det er spennende å finne styrker og svakheter og å snakke om dem. Jeg gleder meg også til å jobbe med tverrfagligheten, folk med ulike profesjoner og hver sin yrkesetikk, og hvordan vi snakker om disse verdiene sammen i møte med eleven.

Framtidas utfordringer
Fjeld mener at en av de største utfordringene Tyrili står overfor i åra som kommer er veksten av andre etniske grupper, med ulik kultur og språkbakgrunn, som har behov for behandling.

- Det blir en utfordring å tilpasse seg i forhold til denne gruppa. Hvis vi skal vente på at folk blir fornorska og tilpasser seg NAV, kommer mange til å dø på veien. Vi trenger mer kunnskap om denne gruppa og hvordan vi kan møte dem.

En annen utfordring, som Fjeld jobber mye med i sin nåværende jobb, er spørsmålet om bolig. 

- Det er en viktig faktor for å finne tilhørighet utenfor institusjon etter behandling å ha en bolig og et fundament for å takle livet videre. Det er elementært, men veldig vanskelig, særlig i Oslo og storbyene. Det første eleven møter er et nederlag. Vanskeligstilte på boligmarkedet blir bare flere og flere, og vi må se på muligheter for å tilrettelegge for boliger på en bedre måte, for det er så viktig for livet videre. 

Tyrili har alltid vært en organisasjon i endring og bevegelse, og vil fortsette å være det. Nye anbudsrunder, nye rammer og nye elever gjør at framtida alltid er spennende.

- Vi opplever store ekspensjoner over kort tid. For eksempel i Trondheim starta vi en helt ny enhet som nå er en velintegrert del av Tyrili. Vi har kompetanse til å gjøre mye nytt, men det er viktig å bruke tid sånn at man ikke forstrekker seg og greier å bevare fellesskapsfølelsen i enhetene og i stiftelsene. Vår viktigste oppgave framover blir å beholde fellesskapet i stiftelsen og kvaliteten i arbeidet samtidig som vi utvikler tilbudet, sier Dalsaune Jansen. 

Fjeld tiltrer stillingen 18. august og Dalsaune Jansen 1. oktober. Nye koster står klare til å feie.