Nasjonal kompetansetjeneste TSB har spurt tre ledere på rusfeltet om deres erfaringer med deltagelse i nettverksgrupper for ledere. Tyrilistiftelsen er blant organisasjonene som prioriterer deltagelse i slike nettverk. Gruppene er sammensatt av TSB-ledere fra ulike steder i landet. De er ledere på ulike nivåer og kommer fra både helseforetak og private institusjoner. En erfaren TSB-leder fungerer som mentor for hver gruppe.

– Det finnes få egne arenaer for ledere og denne type lederutvikling. Det i seg selv gir stor nytte; å møte ledere fra samme felt som står i mange av de samme utfordringene, og som kan reflektere rundt problemstillinger innenfor samme kontekst, sier Tyrilistiftelsens leder, Anders Dalsaune Jansen, til nyhetsbrevet til Nasjonalt ledernettverk i TSB.

Les hele saken: Møter spesifikke lederutfordringer i TSB sammen

Gruppenes mandat er å arbeide med konkrete utfordringer som den enkelte har i sin lederhverdag, samt felles temaer som tas opp på den nasjonale TSB-lederkonferansen.

Jansen mener man som TSB-ledere står overfor mange av de samme utfordringene.

– For eksempel jobber vi ofte med pasienter som er i alvorlige livskriser, i et samfunn som fremdeles ser ned på rusbruk, og vi har medarbeidere som har valgt seg til en slik type arbeid. Dette skaper ofte dynamikker og utfordringer som jeg tror man trenger spesifikk kunnskap og erfaring for å være med å løse. Det kan oppleves både som en trøst og oppmuntring at dilemmaer, utfordringer og muligheter fremstår ganske likt uavhengig av om man er offentlig eller privat, sier han.