– Det har vært en positiv overraskelse å komme hit, sier Daniela Havlickova.

Hun leder den frivillige organisasjonen Hodina H, som ligger halvannen times kjøretur sørøst for Praha, og er en del av den tsjekkiske gruppa av fagpersoner som torsdag denne uka besøkte Tyrili Kampen i Oslo.

Gruppa bestod av representanter for myndigheter, akademia og ulike frivillige organisasjoner innen helse- og omsorgssektoren i Tsjekkia. De hadde tatt turen til Norge for å hente inspirasjon til utforming av gode tjenester i hjemlandet, blant annet innen behandling av rusavhengighet. Besøket ved Tyrili Kampen ble arrangert i samarbeid med Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO). Delegasjonen skal senere også besøke Danmark, Nederland og England.

På Kampen fikk de tsjekkiske gjestene høre om hvordan Tyrilistiftelsen er bygd opp og hva som er de viktigste prinsippene i behandlingen av rusavhengige. Enhetsleder ved Tyrili Kampen, Kasper Sølberg, forklarte hvordan elevene først gjennomgår et behandlingsopplegg som i gjennomsnitt varer i ni måneder på Kampen, for deretter å overføres til Tyrili Arena, «rett ned bakken» på Tøyen.

– Der bor de i egen leilighet og følges opp av ambulant team. Vi kommer på hjemmebesøk og snakker med dem på telefon hver uke. En gang i uka har de tilbud om å spise middag sammen med andre Tyrili-elever. Hvis noen har behov for å vende tilbake til Kampen for en kortere periode, har de også mulighet for det, fortalte Sølberg.

Kasper SørlieKasper Sølberg, enhetsleder ved Tyrili Kampen, forteller de tsjekkiske gjestene om behandlingsfilosofien til Tyrilistiftelsen.

Selv om mye var gjenkjennelig for de tsjekkiske fag- og myndighetspersonene på studietur, la de heller ikke skjul på at mange ting skilte seg fra hverdagen i hjemlandet. Gjestene fortalte om omfattende byråkrati, begrensede budsjetter og usikkerhet rundt finansieringen av frivillige organisasjoner som yter helse- og omsorgstjenester.

Espen, en Tyrili-elev i 30-årene, fortalte tsjekkerne hvordan hverdagen ved Tyrili Kampen er organisert, med morgensamlinger og samarbeid mellom ansatte og elever om vask, matlaging og andre praktiske oppgaver.

– Mitt mål er å bli rusfri. Etter hvert vil jeg gå på skole, og det kan jeg begynne med her. Jeg vil passe inn i samfunnet, fortalte han.

mennesker i trappeoppgangTone Helene Bergly, Ph.D. og forsker i Tyrilistiftelsen, viser de tsjekkiske gjestene rundt på Tyrili Kampen.

Besøket ble avsluttet med lunsj, i fellesskap med elever og medarbeidere. De tsjekkiske gjestene lot seg inspirere av miljøet de befant seg i.

– Atmosfæren er så positiv her, folk smiler mye og kontakten med elevene er veldig god, sier Havlickova.

Navnet på organisasjonen hennes, Hodina H, kan oversettes med noe slikt som «avgjørende øyeblikk» – i dette tilfellet for barna og ungdommene organisasjonen prøver å hjelpe. Organisasjonens mål er å fremme god utvikling for barn og unge. I fremtiden vil Hodina H´s arbeid kanskje også inneholde elementer som henter inspirasjon fra besøket hos Tyrili på Kampen.

– Jeg liker dette! konstaterer Havlickova.

Bildet øverst i teksten: Daniela Havlickova leder den frivillige organisasjonen Hodina H og er en del av den tsjekkiske gruppa av fagpersoner som torsdag denne uka besøkte Tyrili Kampen i Oslo.

Tekst og foto: Anders B. Bisgaard, kommunikasjonsansvarlig i Tyrilistiftelsen.