Den årlige stiftelsessamlingen er en institusjon i Tyrilistiftelsen. I en årrekke har alle ansatte i stiftelsen kommet sammen noen dager på våren/forsommeren for å fordype seg i faglige temaer, ha sosial omgang på tvers av enhetene og la seg underholde av innleide artister og skuespillere.

Samlingen pleier å foregå delvis på Tyrilisenteret i Lillehammer sentrum, delvis på Tyrilitunet i Mesnali, øst for byen. I år vil samlingen i sin helhet finne sted på Tyrilitunet, fra tirsdag 29. mai til torsdag 31. mai.

Blant årets forelesere er Arnhild Lauveng, som skal holde foredraget «Å vokse som menneske». Her vil hun spille både på sine erfaringer som pasient i psykiatrien og senere som behandler, og hun vil dele funn fra den nylig avlagte doktorgradsavhandlingen sin. I den legger hun særlig vekt på betydningen av et helhetlig behandlingstilbud og det å bli sett på som et helt menneske når man skal lykkes med en tilfrisknings- og endringsprosess.

Blant underholderne under årets samling er slampoeten Fredrik Høier, som skal opptre med et utdrag fra sin kritikerroste oppsetning «Grønlandssutraen». Stykket handler om alle de rare tingene vi tenker på, som vi oftest holder for oss selv.

2018 er det første året i Tyrilistiftelsens snart 40-årige historie hvor Ulf Jansen ikke leder stiftelsen, og dette kommer også til å bli markert under årets samling. Blant annet med en festkveld i ekte 80-tallsånd, siden det var i 1980 det daværende Tyrilikollektivet ble etablert, nettopp på Tyrilitunet i Mesnali.

Etter fjorårets stiftelsessamling ble det gjort en evaluering av samlingens betydning i Tyrili. Et overveldende flertall av medarbeiderne som svarte på undersøkelsen, svarte da at stiftelsessamlingen er et viktig arrangement i Tyrili, og at den er viktig for en felles Tyrili-identitet.