«Dessverre ser mange på rusmiddelavhengige som menneskelige problemer og en samfunnsbyrde. I dette prosjektet synliggjør vi at alle mennesker er kapasitetspersoner i de rette rollene», heter det i prosjektbeskrivelsen. 

Prosjektet vil videre være med på å motivere to grupper av mennesker som ofte er forbundet med inaktivitet til å oppleve gleden av fysisk aktivitet i den norske fjellheimen. 

Dette gjennom en tilrettelagt fjellturhelg der det blir både topptur, isbrevandring med stegjern, samt grotteturer der isbreenes utgravinger gjennom titusener av år kan oppleves. 

I tillegg vil Tyrilielevene få god opplæring i ulike ledsagerteknikker slik at de kan ledsage synshemmede i ulike terrengformasjoner og underlag. 

«Det er veldokumentert at funksjonshemmede og rusavhengige har dårligere helse, og således også dårligere livskvalitet enn funksjonsfriske og rusfrie. Som synshemmet eller rusmisbruker har man lett for å bli inaktiv, med alle de negative konsekvensene det kan ha. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å bidra til å bryte denne negative spiralen. Vi ønsker å benytte fjellheimen i denne sammenheng. Fjellet og søndagsturer er et begrep som ligger i den norske folkesjelen, men svært mange av prosjektets to målgrupper har dessverre beskjedne eller ingen erfaringer med å bevege seg i fjellet. Det legges opp til ulike turlengder slik at prosjektet kan favne alle, uavhengig av fysiske utgangspunkt.»

Programmet ser slik ut:

 Torsdag 14. august 

 • 1600 Ankomst Leirvassbu, innlosjering. 
 • 1730 Presentasjon av samarbeidsprosjektet, ved Håkon Gisholt fra RP foreningen 
 • og Erik Albertsen fra Tyrilistiftelsen 
 • 1830 Middagsbuffet på Leirvassbu 
 • 2000 Hvordan la seg ledsage i fjellet som synshemmet? Vi prøver ut og 
 • diskuterer erfaringer ved ulike teknikker under veiledning av Team 
 • RPs Morten Tollefsen, Siri og Bård Bjerkestrand. Det blir også en 
 • gjennomgang av helgens turer og hva som venter oss der. 
 • Resten av kvelden avsettes til pakking av sekk, forberedelser og 
 • sosialt samvær. 

Fredag 15. august 

 • 0800 Frokost, smøring av matpakker 
 • 1000 Bli kjent med din ledsager. Elevene fra Tyrili møter hver sin synshemmet som 
 • de skal ledsage. 
 • 1100 Vi kjører til utgangspunktet for turen på Sognefjellet, , . 
 • 1130 Vi går på Sognefjellet. Turen går langs merket løype og med guider. 
 • 1600 Forventet retur til Leirvassbu 
 • 1800 Middagsbuffet 
 • 1930 Utdeling og tilpassing av stegjern før morgendagens tur. 
 • 2030 ”Det begynte bare helt forsiktig”. Ved en av Tyrilielevene. 

Lørdag 16. august 

 • 0800 Frokost, smøring av matpakker, klargjøre til dagens tur 
 • 1030 Vi går inn til Bøverbreen. 
 • 1130 Pause, litt næring samtidig som vi tar på stegjern. 
 • 1200 I følge med breførere går vi på blank is. Noen steder kan vi også kjenne isen 
 • ved siden av oss, andre steder går vi i istunneller.med is over oss. 
 • Lunch underveis på glattisen.. 
 • 1700 Forventet retur Leirvassbu 
 • 1900 Velfortjent middagsbuffet med lokal viltmat. 
 • 2030 ”Veien til yrkeslivet behøver ikke være lang”, Ved Stormberg 

Søndag 17. august 

 • 0800 Frokost, vi smører matpakker 
 • 1100 Avreise, vi kjører til Lom for Grottevandring 
 • 1200 Spennende grotteturer venter 
 • 1400 Lunch ute i det fri 
 • 1500 Vi avrunder en uforglemmelig fjellturhelg