Sist helg var en gruppe Tyrili-elever ledsagere for blinde og svaksynte med øyesykdommen Retinitis pigmentosa (RP). RP er samlebetegnelse for en rekke, i hovedsak arvelige, netthinnesykdommer. Disse gir sterk synshemning, i form av innsnevret synsfelt eller blindhet. Synet med RP beskrives ofte som kikkertsyn, eller tunnelsyn. Rundt 40 personer totalt, fra RP-foreningen og Tyrili, tilbragte helga sammen på Tyrilitunet i Mesnalli og gikk blant annet skiturer. Kari var en av Tyrili-elevene som deltok som ledsager, for den nesten blinde, tidligere politimannen Håkon Gisholt.

– Vi tar denne oppgaven på stort alvor. Å være ledsager krever at vi er skjerpet. Andre er avhengig av oss i denne situasjonen. Det er utrolig artig å føle mestring. Det er en god følelse, og det her løfter oss, sier Kari til Ringsaker Blad, som var til stede under treffet og lagde en reportasje.

Helgesamlingen var den første av tre som skal finne sted i år. De prøver seg stadig på nye aktiviteter og ekskursjoner, og skal blant annet løpe Birkebeinerløpet sammen til sommeren. Prosjektet kalles «Vinn–vinn» og er et 5-6 år gammelt samarbeid mellom RP-foreningen og Tyrilistiftelsen.

Gisholt fra RP-foreningen gir klart uttrykk for at gleden over samarbeidet er gjensidig

– Tyrilielevene er ledsagere for oss. Samtidig er det også en del vi kan bidra med for dem når vi møtes. Flere av oss svaksynte har ett og annet å kunne lære tyrilielevene om utover det å kunne se. De setter pris på å ha oss som samtalepartnere om ting de opplever som vanskelig i sin situasjon. Flere har opprettholdt kontakten med hverandre også utenom disse samlingene og blitt gode venner, sier Gisholt til Ringsaker Blad.