Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsansvarlig i Tyrili | Publisert 7. januar 2022 | Illustrasjoner: Steinar Moe Eiendom

– Tyrili får nå to enheter i Midt-Norge: Trondheim og Molde. Vi gleder oss over at Tyrili blir mulighetens sted for enda flere pasienter fra regionen, sier Anders Dalsaune Jansen, leder i Tyrili.

Se Steinar Moe Eiendoms illustrasjoner nederst i saken av hvordan Tyrilisenteret i Molde kan bli seende ut!

Helse Midt-Norge (HMN) har gitt Tyrili og én annen virksomhet tilbud om avtale innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i helseregionen. Etter en åpen anbudskonkurranse er det tildelt totalt 92 plasser fordelt på 6 ulike ytelser, eller pasientgrupper.

Etter at HMN har evaluert de innkomne tilbud og kombinasjoner av tilbud, er følgende tildeling besluttet:

Tyrili får totalt tildeling for 46 pasientplasser:

 • Delområde 4 – Alvorlig rusavhengighet med 32 døgnplasser, hvorav 20 i Trondheim og 12 i Molde.
 • Delområde 5 – Unge voksne med omfattende hjelpebehov med 14 døgnplasser, hvorav 8 i Trondheim og 6 i Molde.

Dette omfatter også poliklinisk og ambulant virksomhet for alle pasienter ved begge lokasjoner.

Les også om tildelingen på Helse Midt-Norges nettsider:
Nye avtaler innenfor Tverrfaglig spesialisert rusbehandling for pasienter i Midt-Norge

Mister sju plasser i Folldal
Tyrili har siden 2009 hatt avtale med HMN om 35 døgnplasser fordelt mellom Tyrilisenteret i Trondheim og Tyrili Frankmotunet i Folldal. Med den nye tildelingen blir til sammen 28 pasient plasser værende i Trondheim, mens 18 pasientplasser flyttes til den nye behandlingsenheten i Molde. Tyrili Frankmotunet i Folldal mister sju døgnplasser for behandling av alvorlig rusavhengighet. Årsaken er at HMN ønsker at deres behandlingstilbud skal ligge innenfor helseregionen. Frankmotunet ligger i Innlandet fylke og dermed innenfor helseregionen Helse Sør-Øst.

Tyrilisenteret i Trondheim vil til sammen ha 28 døgnplasser, mens det nye Tyrilisenteret i Molde vil ha 18 døgnplasser. Tilbudet skal være i drift fra 1. juli i år.

Geografisk midtpunkt

Anders Dalsaune Jansen, leder i TyriliJansen er glad for muligheten til å tilby rusbehandling i en region Tyrili kjenner fra før:

– Tyrili har gjennom årene fått mange pasienter fra Møre og Romsdal. Vi har derfor lenge ønsket å etablere en egen enhet i regionen. Nå skjer det endelig, sier han.

Eiendommen hvor Tyrilisenteret i Molde blir etablert, har Tyrilis mangeårige samarbeidspartner Steinar Moe Eiendom kjøpt fra Helse Møre og Romsdal. Bygget er det gamle sykehushotellet, som skal totalrenoveres og tilpasses Tyrilis behov. Tomten er sentralt plassert i byen.

– Molde er en god lokasjon for Tyrili. Det er et naturlig geografisk midtpunkt i regionen, i nærheten av det nye storsykehuset som skal etableres, og med god tilgjengelighet fra øvrige deler av regionen, sier Jansen.

For mer informasjon, ta kontakt med:

 • Anders Bisgaard, kommunikasjonsansvarlig i Tyrili: 936 11 596 / anbi@tyrili.no
 • Anders Dalsaune Jansen, leder i Tyrili: 950 88 814 / anders@tyrili.no

For mer informasjon om bygg og eiendom, ta kontakt med:

 • Steinar Moe Eiendom: moe@steinarmoe.no

TYRILISTIFTELSEN I MIDT-NORGE

 • Tyrilisenteret i Trondheim (tidligere Tyrili Høvringen) ble etablert i 2009
 • Tilbyr behandling av alvorlig rusavhengighet hos voksne (20 plasser)
 • Skal nå også tilby behandling av rusavhengighet hos unge voksne med omfattende hjelpebehov (8 plasser)
 • Tyrilisenteret i Molde etableres våren 2022
 • Skal tilby behandling av alvorlig rusavhengighet hos voksne (12 plasser) og behandling av rusavhengighet hos unge voksne (18–25 år) med omfattende hjelpebehov (6 plasser)

Den andre tilbyderen som vant fram i Helse Midt-Norges anbudskonkurranse, var Blå Kors Lade Behandlingssenter SA. Behandlingssenteret, som er lokalisert i Trondheim, får tildeling for:

 • Delområde 1 – Gravide og småbarnsfamilier (herunder tvang) med 5 døgnplasser.
 • Delområde 2 – Avrusing med 18 døgnplasser.
 • Delområde 3 – ROP/Skjerming (herunder tvang) med 7 døgnplasser.
 • Delområde 6 – Alkohol- og/eller medikamentavhengige med 16 døgnplasser.

Til sammen tre virksomheter kom med tilbud, og tildelingen ble gjort etter en evaluering av kvalitet, pris og sammensetning av ulike tilbud.