Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsleder i Tyrili | Publisert 4. august 2022

Anders Dalsaune Jansen, leder i Tyrili– Vi har jobbet over flere år for å få til en etablering i Helse Vest. Vi gjør dette først og fremst fordi pasienter, brukerorganisasjoner og fagmiljøene har ønsket det. Vi skal være mulighetenes sted, også i vest, sier stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen i Tyrili.

I juli offentliggjorde Helse Vest resultatet av anskaffelsen det regionale helseforetaket har gjennomført i vår. Her ble det klart at Tyrili tildeles 25 døgnplasser for behandling av alvorlig rusmiddelavhengighet, samt 128 ambulante og 1600 polikliniske konsultasjoner årlig.

I tillegg til behandlingsfellesskap vil Tyrilisenteret i Stavanger få integrert avrusning, og poliklinisk og ambulant team. Enheten vil ha rundt 35 medarbeidere når den er i full drift.

Tildelingen er gjort på bakgrunn av en vekting av de ulike tilbydernes kvalitet og pris, hvor kvaliteten var kriteriet som veide tyngst. I tillegg har Helse Vest lagt inn en geografisk justering som sikrer at helseforetaket får den spredningen av tilbud som det ønsker i regionen.

Rehabiliterer gammelt kornlager
Tyrili har lenge jobbet for å finne en god eiendom i Stavanger. Løsningen blir å rehabilitere et gammelt kornlager i Oddahagen 36, et drøyt kvarters kjøring fra Stavanger sentrum. Dette gjøres i samarbeid med de lokale aktørene Herfo og Faber Bygg.

Bygget er på 5000 kvadratmeter og er tenkt oppdelt i fem etasjer. Tanken er å bruke første etasje til kjøkken, spiseplasser, kontorer, møterom, etc., mens andre, tredje og fjerde etasje får leiligheter og noen fellesrom. Femte etasje skal huse samlingsrom og noen andre aktivitetsarealer.

– Vi har i mange år hatt pasienter fra regionen, så nå blir det fint å kunne være fysisk til stede. Vi ser fram til et godt samarbeid med kommunen og det lokale hjelpeapparatet, sier Anders Dalsaune Jansen.

Rehabiliteringen av det gamle kornlageret anslås å pågå i 14–18 måneder. I mellomtiden vil Tyrilisenteret holde til i midlertidige modulbygg i Snekkerveien 30–36 i Sandnes.

Kommende enhetsleder: – Drømmejobben!

Anne Kristine KlungtveitEn enhetsleder er allerede ansatt for den kommende enheten. Anne Kristin Klungtveit er sykepleier og har tidligere blant annet vært avdelingsleder ved Rogaland A-senter. Hun ser fram til å starte i jobben 1. september.

– Tyrili har alltid begeistret meg. Å få mulighet til å være med på å etablere Tyrili i Stavanger, oppleves som selve drømmejobben, sier Klungtveit, som vi vil presentere nærmere i våre kanaler når hun tiltrer.

– Jeg ser frem til at jeg sammen med gode folk, skal bygge en arbeidskultur som ruster oss til å gi den beste behandlingen til de som trenger oss, legger hun til.

Tyrilisenteret i Stavanger skal være i drift fra nyttår.
 

TYRILI I STAVANGER

  • Helse Vest har tildelt Tyrili 25 døgnplasser, samt 128 ambulante og 1600 polikliniske konsultasjoner, i Stavanger.
  • Tyrilisenteret i Stavanger skal etableres i et gammelt kornlager, i samarbeid med de lokale aktørene Herfo og Faber Bygg.
  • I rehabiliteringsperioden vil senteret holde til i midlertidige bygg i Snekkerveien 30–36 i Sandnes.
  • Tyrilisenteret i Stavanger skal være i drift fra nyttår 2023.
  • Anne Kristin Klungtveit er ansatt som leder for den kommende enheten. Hun tiltrer 1. september.

Foto: Privat, Yvann K/Adobe Stock, Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.