Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsleder i Tyrili | Publisert 4. august 2022

Anders Dalsaune Jansen, leder i TyriliMerknad: I første versjon av artikkelen stod det at Tyrili "skal rehabilitere et gammelt kornlager i Oddahagen 36". Dette er endret til at dette er et av alternativene vi vurderer, siden det ikke er endelig avklart hvilke løsninger som velges med tanke på eiendom og permanent bygg for Tyrilisenteret i Stavanger. Uansett hvilken løsning som velges, legges det til grunn en periode på 14–18 måneder hvor Tyrili vil holde til i midlertidige bygg i Sandnes. 

– Vi har jobbet over flere år for å få til en etablering i Helse Vest. Vi gjør dette først og fremst fordi pasienter, brukerorganisasjoner og fagmiljøene har ønsket det. Vi skal være mulighetenes sted, også i vest, sier stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen i Tyrili.

I juli offentliggjorde Helse Vest resultatet av anskaffelsen det regionale helseforetaket har gjennomført i vår. Her ble det klart at Tyrili tildeles 25 døgnplasser for behandling av alvorlig rusmiddelavhengighet, samt 128 ambulante og 1600 polikliniske konsultasjoner årlig.

I tillegg til behandlingsfellesskap vil Tyrilisenteret i Stavanger få integrert avrusning, og poliklinisk og ambulant team. Enheten vil ha rundt 35 medarbeidere når den er i full drift.

Tildelingen er gjort på bakgrunn av en vekting av de ulike tilbydernes kvalitet og pris, hvor kvaliteten var kriteriet som veide tyngst. I tillegg har Helse Vest lagt inn en geografisk justering som sikrer at helseforetaket får den spredningen av tilbud som det ønsker i regionen.

Rehabiliterer gammelt kornlager
Tyrili har lenge jobbet for å finne en god eiendom i Stavanger. Et av alternativene som vurderes, er å rehabilitere et gammelt kornlager i Oddahagen 36, et drøyt kvarters kjøring fra Stavanger sentrum. Dette vil i så fall gjøres i samarbeid med de lokale aktørene Herfo og Faber Bygg, som er våre lokale samarbeidspartnere i prosessen.

– Vi har i mange år hatt pasienter fra regionen, så nå blir det fint å kunne være fysisk til stede. Vi ser fram til et godt samarbeid med kommunen og det lokale hjelpeapparatet, sier Anders Dalsaune Jansen.

Rehabilitering av det gamle kornlageret, evt. oppføring av nybygg eller rehabilitering av annet bygg, anslås å pågå i 14–18 måneder. I mellomtiden vil Tyrilisenteret holde til i midlertidige modulbygg i Snekkerveien 30–36 i Sandnes.

Kommende enhetsleder: – Drømmejobben!

Anne Kristine KlungtveitEn enhetsleder er allerede ansatt for den kommende enheten. Anne Kristin Klungtveit er sykepleier og har tidligere blant annet vært avdelingsleder ved Rogaland A-senter. Hun ser fram til å starte i jobben 1. september.

– Tyrili har alltid begeistret meg. Å få mulighet til å være med på å etablere Tyrili i Stavanger, oppleves som selve drømmejobben, sier Klungtveit, som vi vil presentere nærmere i våre kanaler når hun tiltrer.

– Jeg ser frem til at jeg sammen med gode folk, skal bygge en arbeidskultur som ruster oss til å gi den beste behandlingen til de som trenger oss, legger hun til.

Tyrilisenteret i Stavanger skal være i drift fra nyttår.
 

TYRILI I STAVANGER

  • Helse Vest har tildelt Tyrili 25 døgnplasser, samt 128 ambulante og 1600 polikliniske konsultasjoner, i Stavanger.
  • Tyrili samarbeider med de lokale aktørene Herfo og Faber Bygg om å finne skreddersydde løsninger for eiendom og bygg.
  • I rehabiliteringsperioden vil senteret holde til i midlertidige bygg i Snekkerveien 30–36 i Sandnes.
  • Tyrilisenteret i Stavanger skal være i drift fra nyttår 2023.
  • Anne Kristin Klungtveit er ansatt som leder for den kommende enheten. Hun tiltrer 1. september.

Foto: Privat, Yvann K/Adobe Stock, Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.
Forsidefoto: Claudio Sepúlveda Geoffroy: "Vågen" (Flickr/Creative Commons).