Helse Sør-Øst RHF har gitt Tyrilistiftelsen og tre andre private og ideelle virksomheter tilbud om avtale innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i den sørlige delen av helseregionen. Etter en åpen anbudskonkurranse er det tildelt totalt 100 plasser fordelt på 5 ulike ytelser, eller pasientgrupper.

Til sammen tolv virksomheter kom med tilbud, og etter en evaluering av blant annet kvalitet og pris, sett opp mot behov og samlet tilbud i regionen, har Helse Sør-Øst gitt tilbud om avtaleinngåelse med Tyrilistiftelsen, Borgestadklinikken, Manifestsenteret og Skjelfoss psykiatriske senter, skriver helseforetaket i en pressemelding.

Tyrilistiftelsen er tildelt plasser innen følgende ytelser:

  • Ti plasser for unge pasienter med behov for utredning, behandling og rehabilitering i et langvarig forløp
  • Ti plasser for pasienter med ulik avhengighetsproblematikk, som ikke kan nyttiggjøre seg poliklinisk behandling

Plassene vil for Tyrilis del lokaliseres ved det eksisterende nybygget på Klosterøya i Skien, og i Arendal, hvor et totalrenovert og nyoppusset bygg står klart til å ta imot pasienter i avslutningsfasen av behandlingsløpet.

– Vi er veldig fornøyd med at Tyrilistiftelsen nå blir mulighetenes sted for enda flere. Alle forhold ligger til rette for god behandling i vårt nybygg i Skien, og vi gleder oss til å starte det nye og viktige tilbudet vårt i Arendal. Vi er overbevist om at Tyrili har mye å tilføre rusbehandlingen i Telemark og Agder-fylkene, sier stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen.

Anders Dalsaune Jansen, leder i Tyrilistiftelsen. Foto: Anders B. Bisgaard

TYRILISTIFTELSEN I SKIEN OG ARENDAL

  • Tyrili har drevet døgnbehandling av alvorlig rusavhengighet i Skien siden midten av 2000-tallet.
  • Behandlingsenheten flyttet høsten 2017 inn i nybygde lokaler på Klosterøya i Skien.
  • Lokalene er spesialbygd for formålet og har kapasitet på opptil 30 behandlingsplasser.
  • I Arendal står Tyrilistiftelsens lokaler klare til å ta imot pasienter som er i avslutningsfasen av sitt behandlingsløp.
  • Bygget er totalrenovert, og tilrettelagt for at opp til 15 pasienter skal bo der samtidig som de arbeider, utøver fritidsaktiviteter og mottar behandling.

Anbudskonkurransen ble gjennomført som følge av at Borgestadklinikken sa opp sin avtale med Helse Sør-Øst RHF fra 1.april 2016. Rammen for anskaffelsen er på 257 millioner kroner, noe som er en økning på 21 millioner kroner fra dagens nivå.

– Denne anskaffelsen vil gi ruspasienter i regionen et solid og godt faglig tilbud. Det er gitt tilbud om avtaleinngåelse til fire aktører som leverer tjenester av god kvalitet og som er etterspurt av brukerne. Sammen med tilbud i egne helseforetak føler vi oss trygg på at befolkningens behov for behandlingstilbud innen TSB er ivaretatt, uttaler fagdirektør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.