Tone Helene BerglyTone Helene Bergly har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Psykologisk institutt, innlevert avhandling med tittel: «Patients in substance use disorder treatment:  Motivation for behavioural change, co-occurring disorders and problem domains»

Avhandlingen undersøker kliniske karakteristika og faktorer ved pasientene som var i døgnbehandling for rusmiddelavhengighet.

Les mer her.

Senere på dagen var det klart at Tone Helene Bergly nå har tittelen doktor. Her er bilder fra disputasen: (foto: Anders Dalsaune Jansen)

Fra Tone Helene Bergly sin disputas

Fra Tone Helene Bergly sin disputas

Fra Tone Helene Bergly sin disputas