Forsker i Tyrili FoU og doktorgradsstipendiat Turid Wangensteen skal holde prøveforelesning og forsvare sin doktorgradsavhandling om barn som pårørende ved Høgskolen i Innlandet 27. mars.

Doktorgradsprosjektet til Wangensteen handler om barn som er pårørende til foreldre i rusbehandling. Rettighetene til barn som pårørende er styrket i flere omganger de siste årene, og loven slår fast at alle avdelinger i spesialisthelsetjenesten skal ha en barneansvarlig. Vedkommende skal kartlegge om pasienten har barn, og om omsorgssituasjonen i så fall er tilfredsstillende. Barna skal få informasjon tilpasset deres alder om foreldrenes sykdom og behandling.

Wangensteen undersøker i sitt doktorgradsarbeid hvordan barna faktisk blir ivaretatt. Hun har vært tydelig på at svarene hun har fått, er helt andre enn hun hadde forventet.

– Mitt utgangspunkt var å finne ut hvem som snakker med barn av rusavhengige, hva de snakker om og hvilke forklaringer som blir gitt på foreldrenes problemer. Jeg fikk ikke svar på hvem, men at det var ingen, eller i hvert fall veldig få, som snakket med dem. Det var overraskende, og skremmende, sa Wangensteen da den første artikkelen i doktorgradsprosjektet ble publisert.

Wangensteens forskningsresultater er formidlet en rekke steder, blant annet i et innlegg hun nylig skrev selv på fagblogen til Barns Beste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.