Tekst og foto: Anders Bisgaard, kommunikasjonsleder i Tyrili | Publisert: 13. september 2022

Hvilke synspunkter har egentlig nordmenn på forhold som har med rusbruk og rusavhengighet å gjøre?

Det ønsker forskerne Anne Himberg-Sundet og Tone Helene Bergly i Tyrili FoU å finne ut mer om. Nå har de publisert en nettbasert spørreundersøkelse som de håper at flest mulig vil besvare.

– Vi er nysgjerrige på hvilke tanker folk har rundt rusbruk i samfunnet. Mye handler om rus i medier og politikk, og det er mye forskning. Det er mange som ytrer seg i offentligheten og mener mye. Vi vil finne ut hva folk flest tenker, sier de to forskerne.

Tone Helene Bergly og Anne Himberg-Sundet i Tyrili FoU.

De understreker at de ønsker at flest mulig skal besvare undersøkelsen, samme om man har egne erfaringer, profesjonell kunnskap eller ikke kjenner så godt til rusfeltet og problemstillingene.

– Det er nettopp bredden som gjør det så spennende hvilke svar vi får på denne undersøkelsen, sier Bergly.

Undersøkelsen besvares digitalt. Det kan du gjøre ved å klikke deg inn her.

Det tar mellom 10 og 15 minutter å besvare den.

Rusbruk kan være et sensitivt tema, derfor understreker forskerne at alle opplysninger behandles konfidensielt. Den enkeltes deltagelse vil være fullstendig anonym, og innsendte skjemaer vil ikke bli behandlet enkeltvis.

Forskerne vil analysere svarene de får, og hensikten er å skrive en vitenskapelig artikkel basert på funnene. Funnene vil også bli gjort kjent gjennom Tyrilis kanaler.

– Vi ser frem til å dykke ned i besvarelsene i høst, og håper de vil bidra til å kaste nytt lys over hvordan folk i Norge i dag egentlig ser på rus og rusbehandling, avslutter Himberg-Sundet.