Det har akkurat blitt klart at Tyrilistiftelsen skal samarbeide med den frivillige, bulgarske organisasjonen "Initiative for Healt Foundation" om et nytt prosjekt. Det overordnede målet er at arbeidet skal hjelpe rusavhengige i bulgarske fengsler og forhindre at innsatte som er på vei inn i rusmiddelbruk begynner med det. Prosjektet heter «Health education for social prosperity» og har fått offentlig støtte gjennom Norwegian Financial Mechanism. 

Trond Danielsen, forsker i Tyrili FoU, er prosjektleder for arbeidet. Sammen med to andre fra Tyrili skal han reise til Bulgaria tre ganger for å jobbe med et undervisningsopplegg om rusbehandling for sosialarbeidere og fengselsansatte. 

Forsker Trond Danielsen- Det som gjør oss spesielt kvalifisert, er vår erfaring med rusbehandling i heldøgnsinstitusjoner og vårt samarbeid over 20 år med kriminalomsorgen gjennom Stifinner`n. Vi har dessuten gjennom forskningsavdelingen vår et system som gjør at de kan få hjelp ikke bare med undervisningen, men også med evalueringen, sier Danielsen.

Stifinner`n er Tyrilis tilbud til innsatte i Oslo og Bredtveit fengsel, og er unikt i sitt slag. Tiltaket drives i nært samarbeid mellom Tyrilistiftelsen og kriminalomsorgen, hvor det fengsels- og behandlingsfaglige arbeidet blir integrert i hverandre. Tilbudet er for innsatte som selv opplever at de har et problematisk forhold til rusmidler og som ønsker å starte en endringsprosess under soning.  Men innsatte i bulgarske fengsler har andre soningsforhold enn det vi er vant til. 

- Dette blir spennende og utfordrende. Den europeiske torturovervåkningskommisjonen forteller om tøffe forhold i bulgarske fengsler. Gjennom å lage et undervisningsopplegg til dem som jobber med innsatte i bulgarske fengsler, håper vi å kunne bidra til å hjelpe de rusavhengige og gjøre hverdagen lettere for dem, sier Danielsen. 

Tyrili har erfaring fra slike utenlandske prosjekter, blant annet gjennom et lignende prosjekt sammen med en frivillig organisasjon i Ungarn. Arbeidet går igang i løpet av våren.