Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsansvarlig i Tyrili

I fjor skulle Tyrilis 40-årsjubileum feires med brask og bram. Så kom pandemien og feide planene av banen. I dag gjennomfører vi en forsinket feiring, med fornyelse:

  • Tyrili får ny logo
  • Vi får en helt ny visuell identitet, med blant annet fargepalett og fonter
  • Vi får ny hjemmeside, som du nå befinner deg på, med illustrasjoner tegnet spesielt til oss

Dette er mer enn bare oppfrisking og pynt. Tiltakene er forankret i kommunikasjonsstrategien vår, og skal hjelpe oss å nå de målene vi har satt oss.

Målet er at vi skal bli oppfattet i tråd med våre verdier: som en varm, mangfoldig og inkluderende tilbyder av rusbehandling.

Bakgrunnen er at vi, for en tid tilbake, gjorde en undersøkelse blant fagpersoner med ansvar for å henvise pasienter til oss. Den viste at mange satt med et foreldet og feilaktig bilde av hva Tyrili er, står for og tilbyr. Overraskende mange så på Tyrili som et behandlingstilbud for unge, friske personer i forholdsvis god fysisk form, som er glade i trening og friluftsliv og ønsker behandling langt unna tettbygde strøk. Dette er ikke et bilde som er representativt for Tyrili i dag!

I tråd med myndighetenes føringer, ligger nesten alle behandlingsenhetene våre sentrumsnært. Tilbudet vårt er mangfoldig og favner et mangfold av personer, livsstiler og interesser. Det er tilrettelagt for brukere med spesielle fysiske eller psykiske behov, og er allsidig og romslig med tanke på kulturell, religiøs og seksuell identitet.

Budskapet vi ønsker å nå ut med, er at Tyrili er en organisasjon som har med seg røttene til stiftelsen, og som rommer et mangfold.

Behandlingstilbudet er til for alle; kvinner og menn med ulik etnisk og kulturell bakgrunn, ulik seksuell orientering, ulik livsstil, identitet og interesser, som bruker medisiner eller ikke, etc. Alle er inkludert, samtidig som fellesskap, arbeid, relasjoner og meningsfulle aktiviteter fortsatt sees som veier til et bedre liv.

Vi har både røtter og føtter, og bruker begge deler bevisst. Mange har allerede påpekt at den nye logoen er i dialog med tyrilihistorien.

Samtidig er den kampklare rødfargen erstattet med en varmere, med større innslag av gult. Med den vil vi ønske pasienter, pårørende og samarbeidspartnere velkommen. Og vi har fått en ny og frisk grønnfarge som signalfarge, i tråd med den endringen som vi lever av, og for.

I Tyrili setter vi pasienten i sentrum.

Noe av det første som møter den som går inn på hjemmesida, er tre håndtegnede ikoner: Pasient, pårørende og fagperson. Klikker man seg inn, kommer man til en portalside som skal skreddersys for hver av disse tre målgruppene, med informasjon skrevet med hver av disse i tankene.

Den nye hjemmesida skal være varm og imøtekommende, lett å forstå og manøvrere på. Illustrasjonen øverst på siden, er en vårscene. Vi har fire slike årstidsillustrasjoner, som vil skifte på å være øverst på siden, i takt med at årstidene skifter.

Hjemmesida er laget av CoreTrek, som vi har samarbeidet med i mange år. Designmanualen som ligger til grunn for den, er laget av byrået Illustratørene, ved grafisk designer Elisabeth Moseng og illustrasjonsagent Cathrine Louise Finstad. Illustrasjonene er tegnet av Trond Bredesen. Vi ønsker å rette en stor takk til alle sammen, for veldig godt samarbeid.

Vi håper Tyrilis nye utseende vil bli tatt godt imot, og være noe vi sammen kan være stolte av i mange år framover!

***

Illustrasjon øverst i saken: "Vår i Tyrili" av Trond Bredesen, Illustratørene.