Anders Dalsaune Jansen ble valgt inn ved akklamasjon til styret i Fagrådet i går.-Fagrådet er en nasjonal fagpolitisk medlemsorganisasjon for tiltak og tjenester for mennesker med rusrelaterte problemer og avhengighetsproblematikk. Dalsaune Jansen skal representere Tyrilistiftelsen i styret og ha spesielt ansvar for saker innenfor forebygging, forskning og undervisningsfeltet. 

- Jeg gleder meg til å bidra med kunnskap fra Tyrilis brede erfarings- og forskningskompetanse. Fagrådet er en viktig stemme i rusfeltet som blir lyttet til. Tyrili må derfor bidra med vår kompetanse for å påvirke og forme fremtidens rusfelt i tråd med det vi tror på og kan stå for, sier Dalsaune Jansen. 

Om Fagrådet:

Fagrådets visjon: Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester

Fagrådets strategiske mål i perioden 2009 – 2015 er å være aktiv i den ruspolitiske debatten og utviklingen gjennom å være pådriver for:

  • Brukerorienterte tjenester
  • Tverrfaglige tjenester og tverrfaglig samarbeid
  • Likeverdige, mangfoldige og kvalitative gode tjenester
  • Høy etisk standard
  • Holdningsskapende arbeid
  • Kunnskapsbasert praksis

Du kan lese mer om Fagrådet her