Nestleder i Tyrilistiftelsen, Camilla Fjeld, har deltatt på to av tre rådslag og representert Tyrilis tanker og anbefalinger for satsingen innen rusfeltet i fremtiden. 

I dag var det «tidlig innsats og tilskudd til rusfeltet» som var temaet når Helsedirektoratet inviterte til rådslag, og enhetsleder ved Tyrili Arena, Hilde Andresen Aarhus, var også med som representant for Tyrili.

Temaene hadde korte innledninger og etterfølgende dialog ved bordene, dette som et ledd i å få tanker og innspill fra aktørene til opptrappingsplanen som legges fram neste år. 

Her (JPG, 6KB) er en presentasjon fra Helsedirektoratet over sentrale føringer og mål for regjeringen. 

Dette er noen av poengene Tyrilis folk understrekte under dagens seanse: 

- Vi ser at behovene for hjelp hos noen er varige.  

- Også folk med rusproblemer blir eldre. Også eldre har psykiske helseplager. Vi ser at vi har bredden, fagligheten og engasjementet som trengs for å møte slike nye sammensetninger av behov og utfordringer. Vi trenger å utveksle kompetanse, metoder og samarbeide på tvers av etablerte felt og tilbud.

- I Tyrili har mange av elevene barn. Vi ser at elevene våre trenger å styrke sin foreldrekompetanse og få trygge samhandlingsarenaer med sine barn når de er i rusbehandling. Vi som behandlere har et særlig ansvar for å se barnet som pårørende og se barnets situasjon og behov for oppfølging og hjelp. Barna er en sårbar gruppe og det er viktig med tidlig intervensjon, at vi har tilstrekkelig kompetanse og fokus.

- Tyrili ønsker å delta og bidra til utvikling i rusfeltet. Vi ser at det å prioritere forskning og evaluering av egen praksis bringer oss i en kontinuerlig bevegelse og utvikling av behandlingsinnholdet og tilbudet til elevene. For å få gode utviklingsflater og samarbeidsarenaer med kommunene trenger vi å satse penger og søke midler til dette arbeidet. Tilskuddene må gjøres tilgjengelig for hele fagfeltet og vi som søker og får tilskudd må gjøre erfaringene og resultatene lett tilgjengelig.