Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsansvarlig i Tyrili | Foto: Anders Bisgaard og Tyrilis arkiv | Publisert 21. april 2022

– Vi vokste ut av 70-årene og var et bilde på tidsånden som regjerte da. Vi var en del av venstresida og hadde en grunnleggende tro på å kunne skape endringer i samfunnet. Den optimismen og troen på at vi kunne skape et annet samfunn, tok vi med oss inn i Tyrili, sier Ulf Jansen.

Her kan du kjøpe boka "Mulighetenes sted – Erfaringer fra Tyrili". Inntektene fra boksalget går uavkortet til Tyrili.

Sommeren 1980 flyttet han og Gunnar Engen inn på et rødmalt tun i Mesnali, 15 kilometer utenfor Lillehammer, sammen med fem andre voksne. Der startet de Tyrilikollektivet, som tok imot ungdommer med rusproblemer som var plassert med tvang av barnevernet.

Nå har de to Tyrili-pioneren samlet historien fra 1980 og frem til i dag mellom to permer.

Ulf Jansen og Gunnar Engen er aktuelle med boka "Mulighetenes sted - Erfaringer fra Tyrili".

– Pågangsmotet og kraften var veldig betydningsfull, for å klare å stå imot den motstanden vi møtte. Vi skulle starte noe som store deler av behandlingsfeltet og folk flest var imot. Å bruke tvang var helt uhørt, fordi alle overgrepene folk var blitt utsatt for, var friskt i minnet. For oss var det en solidarisk handling, og riktig ut fra det ståstedet vi hadde, forteller Gunnar Engen.

Kjøp boka "Mulighetenes sted – Erfaringer fra Tyrili" her.
 

Mange store, krevende valg
I dag har Tyrili plass til nær 200 voksne pasienter, frivillig innlagt i spesialisthelsetjenesten, og er Norges største tiltak innen døgnbehandling for rusavhengige.

– Tyrili har utviklet seg konstant, og alltid med pasienten i sentrum. Det å komme bak fasaden til folk og se de smertefulle erfaringene de bærer på, knytte relasjoner – det er dette som har vært utgangspunkt for alle endringene i Tyrili, sier Ulf Jansen.

Tyrili på fjelltur om vinteren, en gang på 80-tallet.

Tyrili har vokst til ti behandlings- og oppfølgingsenheter, fra Trondheim i nord til Arendal i sør, med til sammen over 200 ansatte.

"Veien dit har vært lang og utfordrende. Mange strekninger har budt på slitsomme etapper, og det har vært mange store, krevende valg. De som har kjempet for et liv med mer verdighet, uten rus, har strevd mest av alle", skriver forfatterne i boka.

Diskusjonskultur og tydelig ledelse
I diskusjoner om store spørsmål, som kunne komme til å endre både innhold og målsetting, har Tyrili-medarbeiderne ment både mye og sterkt. Derfor har Tyrilis mange store endringer hatt i seg en risiko for splittelse.

– Vi kan ikke snakke om Tyrilis historie, uten å snakke om diskusjonskulturen, som har vært enorm. Medarbeidere har vært nysgjerrige og opptatt av hva som er de riktige stegene videre, sier Gunnar Engen.

Ulf Jansen og Gunnar Engen er aktuelle med boka "Mulighetenes sted - Erfaringer fra Tyrili".

At styreformen har vært demokratisk, vil forfatterne imidlertid ikke uten videre skrive under på.

– Det har vært demokratisk i den forstand at det har vært stor takhøyde for å mene ting. Samtidig har vi som har sittet i ledelsen, alltid vært bevisst at vi har vært nettopp det, sier Gunnar Engen, til medforfatterens bifallende nikk.

Når det gjelder hvilken stjerne de mener bør lyse over Tyrili i årene som kommer, er forfatterne klare og samstemte: 

– Det handler om å fortsette å ha pasienten i sentrum, og stå opp for menneskesynet vårt og verdiene våre. Den stjernen bør kunne skinne i mange, mange år framover.

En pasient ved Tyrilisenteret i Skien serverer middag til de andre i behandlingsfellesskapet.

"Mulighetenes sted" er en fortelling om rusbehandling, organisasjonsutvikling ogledelse, og passer for alle med interesse for rusfeltet og samfunnsutviklingen i Norge de siste 40 årene.

Her kan du kjøpe boka "Mulighetenes sted – Erfaringer fra Tyrili".