Skien: Langvarig tilbud, nytt bygg og nye plasser
I slutten av januar ble Tyrilis enhetsmøte avholdt i Arendal, slik at alle enhetsledere og -nestledere i stiftelsen kunne ta Tyrilis nyrenoverte bygg nærmere i øyensyn. På veien stoppet vi i Skien og fikk omvisning i det flotte nybygget Tyrili Sør flyttet inn i forrige høst. I begge byer tok vi kontakt med lokalpressen, og fikk god respons fra journalister som ville møte oss og høre om hva vi driver med i deres nærmiljø.

I Skien holder avisa Varden til i Tyrilis nabolag på Klosterøya. Journalisten og fotografen kom først til fots, men måtte snu og ta bilen ned på grunn av speilblankt underlag. De fikk omvisning i bygget og tok deretter en prat med enhetsleder i Tyrili Sør, Gisle Andersen og stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen.

Møtet resulterte i to artikler, som begge stod på trykk i Varden onsdag 31. januar. I artiklene presenteres Tyrili, bygget, behandlingstilbudet og anbudskonkurransen til Helse Sør-Øst, hvor Tyrili nylig ble tildelt 20 nye plasser. Tyrili har drevet rusbehandling i Skien siden midten av 2000-tallet, og kan nå utvide virksomheten.

Les også: Tyrili får 20 nye behandlingsplasser

- Tidligere henviste vi til avrusing om noen snublet underveis i behandlingen. Nå håndterer vi det selv innenfor egen virksomhet, fortalte Andersen, og viste journalisten og fotografen skjermingsavdelingen i det nye bygget.

Faksimile fra Agderposten 29.01.2018

Arendal: Nytt, sentrumsnært tilbud i nyrenovert bygg
I Arendal var det en journalist fra Agderposten som møtte oss. Hun fikk omvisning i det nyrenoverte bygget midt i sentrum, som har stått klart uten elever siden i fjor vår, på grunn av at anbudet fra Helse Sør-Øst ble forsinket.

Behandlingsenheten i Arendal skal være en såkalt Tyrili Arena, det vil si en enhet hvor elever bor i den avsluttende fasen av behandlingsløpet. Opp til 15 pasienter skal bo der, samtidig som de arbeider, utøver fritidsaktiviteter og mottar behandling.

Journalisten fra Agderposten la ikke skjul på at enkelte har vært skeptiske til en behandlingsenhet så sentralt i byen. Det tror Gisle Andersen, enhetsleder i Tyrili Sør, ikke vil by på problemer.

- Det er her arendalittene skal leve sitt liv, og da må de forholde seg til livet og kommunen de skal tilbake til etterpå. At leilighetene ligger sentrumsnært er derfor en naturlig del av det avsluttende behandlingsforløpet, og i tillegg ligger andre tjenester som tannlege, sykehus, poliklinikk og Nav i nær avstand, uttalte han til avisen.

- Vi har alle et ansvar for å ta imot disse som skal tilbake til samfunnet på en best mulig måte, la stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen til.

Enhetsleder for Tyrili Sør, Gisle Andersen (t.v.) og stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen blir intervjuet av Agderposten.

Tyrili velger i mange tilfeller å behandle sentrumsnært, med bakgrunn i en tro på at behandling fungerer best hvis den skjer i et miljø som ligner det eleven skal tilbake til. Da får elevene anledning til å trene på forskjellige situasjoner i den virkeligheten de skal leve i, innenfor Tyrilis trygge rammer.

TYRILISTIFTELSEN I SKIEN OG ARENDAL

  • Tyrili har drevet døgnbehandling av alvorlig rusavhengighet i Skien siden midten av 2000-tallet.
  • Behandlingsenheten flyttet høsten 2017 inn i nybygde lokaler på Klosterøya i Skien.
  • Lokalene er spesialbygd for formålet og har kapasitet på opptil 30 behandlingsplasser.
  • I Arendal står Tyrilistiftelsens lokaler klare til å ta imot pasienter som er i avslutningsfasen av sitt behandlingsløp.
  • Bygget er totalrenovert, og tilrettelagt for at opp til 15 pasienter skal bo der samtidig som de arbeider, utøver fritidsaktiviteter og mottar behandling.
  • Tyrili ble nylig tildelt 20 nye behandlingsplasser i Skien og Arendal etter en åpen anbudskonkurranse i Helse Sør-Øst.