Tyrilistiftelsen har avgitt sitt høringssvar om den nye rusreformen «Fra straff til hjelp», og støtter utvalgets flertallsforslag til endringer. 

- Vår erfaring tilsier at kriminalisering av menneskers helsemessige og sosiale problemer generelt ikke er rett vei å gå for å hjelpe. Tyrilistiftelsen har derfor over mange år støttet en avkriminalisering av bruk og besittelse av rusmidler til eget forbruk, samtidig som forbud mot narkotika og omsetting opprettholdes, skriver stiftelsen i høringssvaret.

Videre påpeker Tyrili at «dersom intensjonene og målsettingen for reformen skal bety reelle endringer, er det avgjørende å ha en konsekvent tilnærming som ikke går på kompromiss med ønsket om å flytte samfunnets reaksjoner fra straff til hjelp. Tyrilistiftelsen vil berømme utvalget for en grundig, god og kunnskapsbasert utredning, og for en human og konsekvent tilnærming i anbefalingene som foreligger til en ny ruspolitisk reform».

Les hele Tyrilistiftelsens høringssvar her.

Les øvrige høringssvar her.