Tyrilistiftelsen var invitert til debatt da Aftenposten TV hadde sending om ruspolitikk i dag. 

Forsker Hilgunn Olsen bekreftet Haris teori om at et godt liv kan holde folk unna rus. Hun viste blant annet til funn i den nye rapporten Evaluering av botrening i Tyrili, der mange rusavhengige i behandling oppgir at ensomheten er den største utfordring etter endt behandling.

Se innslaget her