Robin hadde brukt og solgt amfetamin i flere år da han fikk plass i Tyrili. Selv om han var veldig fornøyd med behandlinga, klarte han ikke å holde seg rusfri. Han fikk flere sjanser i behandlingssystemet, men hver gang han var ferdig med døgnbehandling og faste rammer i oppfølgingsperioden, skar det seg.

Aftenpostens artikkel handler ikke om Tyrili, men om et stort problem i norsk rusbehandling: hvorfor faller så mange fra?

Tyrili har utarbeidet en modell for helhetlig, integrert behandling som har som mål å hjelpe flere og å hjelpe dem bedre. Leder i stiftelsen, Ulf Jansen, skisserer følgende tiltak: 

  • Behandlingsforløpet skal være mer tilpasset de individuelle behovene. Det betyr at behandlingsforløpet er mer fleksibelt og kan se helt forskjellig ut fra en elev til en annen.  
  • Tyrili har nylig fått midler til  flere nye stillinger innen ambulante tjenester, som skal brukes til å følge opp elevene bedre i overgangen til og fra døgnbehandling. Det betyr at ambulante team står parate til å hjelpe elevene når de skal få i gang livet sitt etter behandling.
  • Tyrili går fra langtids døgnbehandling til langtidsbehandling. Det innebærer at elevene skal ha Tyrili som tilhørighetsbase og skal møte åpne dører når livet blir for tøft utenfor fellesskapet.  Behandlinga er ikke over selv om de er utskrevet, Tyrili er der for dem også senere i livet. 

Les mer om modellen her (PDF, 111KB)

Hvis vi sammenligner disse tiltakene med det som kommer fram i Aftenpostens artikkel, kan det virke som at Tyrili er på rett spor. 

Robin forteller at først da han fikk en god terapeut som fulgte han opp i etterkant, gikk det bra. De traff hverandre et par ganger i uken, og han kunne ringe henne dersom det oppsto kriser. Det var nok til å hindre flere rusepisoder.

Hanne Brorson ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo har gått gjennom 20 års internasjonal forskning for å finne risikofaktorer for hvorfor pasienter ikke fullfører behandling.

- Vi må bort fra tanken om at rusavhengige er en ensartet gruppe som skal gjennom samme behandlingsopplegg, sier hun til Aftenposten. 

Leder for kompetansetjenesten for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Espen Arnevik, skal forske på hvordan vi kan stoppe frafallet i rusbehandlingen. Han mener at det er viktig å innse at ulike pasienter trenger forskjellige tilbud med ulik intensitet.

- Vi må nok i større grad se på rusavhengighet som en kronisk lidelse, ikke noe man er ferdig med etter én behandlingsrunde med en ettervernsperiode. Det kan ta mange år før den enkelte mestrer sitt rusproblem, sier han til avisa.