Seksuell helse er et fokusområde som pasienter og behandlere i Tyrili har etterspurt lenge. Under årets Osloseminar* hadde vi en fagdag om temaet, i regi av tyrilimedarbeiderne Mona Gundelach og Isa Dussauge.

Pasientene har etterspurt seksuell helse som tema i behandling, viser de to siste brukerundersøkelsene gjennomført av Tyrili FoU, blant pasienter i behandling.

Pasienter i Tyrili er, som andre, opptatte av dating, nærhet og sex. Noen har utfordrende erfaringer fra rusmiljøet. En del har blitt utsatt for overgrep, mens andre har begått overgrep.

De av oss som har vært rusavhengige, har på mange måter seksuelle minoritetserfaringer som vi trenger å møte med kunnskap og respekt, sier Isa Dussauge, forsker i Tyrili FoU.

*Osloseminar: Seminar for medarbeidere fra Tyrilisenteret i Oslo, Tyrili Arena Oslo, Stifinnerteam og ulike fellestjenester lokalisert i Oslo. Årets seminar ble holdt på Tyrilitunet i mars.

Seminar for Tyrili-enhetene om seksuell helse.Under osloseminaret på Tyrilitunet i mars var seksuell helse tema for en fagdag ledet av Isa Dussauge og Mona Gundelach.

Vil samle erfaringer og kunnskap
Selv om mange behandlere allerede gjennomfører samtaler om seksuell helse, er det flere som ønsker mer kompetanse. Seksualitet er et tema som fortsatt er tabu i samfunnet, og samtale om seksualitet begrenses ofte til den private sfæren.

– Seksuell helse er tett forbundet med selvfølelse og kroppsbilde; forhold til egen kropp, trygghet til å sette og respektere grenser, bygge relasjoner til andre og opparbeide tillit. For å gi en helhetlig rusbehandling er vi avhengige av å snakke med pasientene våre om disse temaene, forklarer Mona.

Fagdagen i mars tok sikte på å gi en inngang til hva som ligger i seksuell helse-begrepet, og hvordan en kan åpne for samtaler om temaet.

– Vi ønsker å samle de erfaringene, kunnskapene og arbeidsmåtene som allerede finnes på de ulike Tyrili-enhetene, sier Isa.

Sentrale temaer er blant annet:

  • Hva er seksuell helse?
  • Hvordan åpne for samtale om seksuell helse?
  • Hvordan følge opp utfordrende temaer?
  • Hvordan jobbe ut fra et kjønns- og seksualitetsmangfold i behandlingen?
  • Hvilke erfaringer har vi med å arrangere gruppesamtaler om seksuell helse?

Under osloseminaret på Tyrilitunet i mars var seksuell helse tema for en fagdag ledet av Isa Dussauge og Mona Gundelach.Under osloseminaret på Tyrilitunet i mars var seksuell helse tema for en fagdag ledet av Isa Dussauge og Mona Gundelach.

Etablerer fagforum for seksuell helse
Tilbakemeldingene på fagdagen var gode. Noe var overraskende og nytt, og medarbeidergruppa satte pris på å få konkrete eksempler på samtale, samt å øve på åpning og oppfølging av samtaletemaer som kan oppleves som utfordrende.

Stemningen var energisk, og vi satser på å se endringer i praksis fremover: At flere behandlere føler seg trygge på å ta opp temaet med pasienter, og at det blir mer synlig hvilke personer behandlere og pasienter kan henvende seg til i Tyrili for innspill og oppfølging, samt hvilke eksterne organisasjoner som kan kontaktes.

– Vi gleder oss veldig til å jobbe samlet med Tyrilis første Seksuell helse-forum. Det får oppstart i juni, med deltakere fra tyrilienheter i hele landet. Og å fortsette samtalen både i medarbeidergruppa og i pasientgruppa, med initiativ som Seksuell helse-kaffe, sier Isa.

– Vi ser også frem til å fortsette å sette seksuell helse på behandlingskartet, i samarbeid med brukerorganisasjoner på seksuell helse- og rusfeltet.

Er du også interessert i seksuell helse og rusbehandling? Ta kontakt med oss, da vel!