Publisert: 23. juni 2023 | Anslått lesetid: 5 minutter

Nykter sex. Dating uten rusmidler. Samtykke og kommunikasjon. Erfaringer med sex i bytte mot rusmidler. Kjønnsidentitet, seksuell identitet og rusmiddelbruk. Å skape intime relasjoner i eller etter rusbehandling.

Dette er temaer mange av oss har behov for å snakke om, både de av oss med utfordringer knyttet til rus og de av oss som jobber på rusfeltet.

Vi i Tyrili har nettopp mottatt 1,7 millioner kroner i tilskudd fra Helsedirektoratet for å gjennomføre prosjektet "En rusbehandling med rom for seksuell helse».

Nå setter vi i gang arbeidet med å kartlegge pasientenes behov, for deretter å utvikle en kursrekke for helsepersonell som jobber i TSB. Kursrekken vil tilbys for første gang våren 2024.

– Mange av pasientene i Tyrili har lang behandlingserfaring innen rus- og psykiske helsetjenester, men har ofte uadressert seksuell uhelse. Ved å fremme seksuell helse i behandlingstilbudet til denne pasientgruppa ønsker vi å bidra til øke deres livskvalitet, egenomsorg og selvfølelse. God seksuell helse er en ressurs og viktig beskyttelsesfaktor, sier Kine Lunden, som er spesialist i sexologisk rådgivning (NACS).

Hun har satt seksuell helse på agendaen i Tyrili siden 2018, og tilbyr pasienter sexologsamtaler ved Tyrilisenteret i Skien.

– Bør sidestilles med psykisk og fysisk helse
Mona Gundelach, sosialfaglig behandler i Tyrili.Prosjektet har nå også fått sosialfaglig behandler Mona Gundelach om bord. Hun veileder allerede pasienter om seksuell helse og holder samtalegrupper om temaet.

– Seksuell helse bør sidestilles med psykisk og fysisk helse. Alt henger sammen, og seksualitet er en viktig del av det å være menneske, sier Mona.

Enhetsleder i Tyrili Forskning og Utvikling, Hanne Lorimer Aamodt, sier pasientene våre over tid har gitt tilbakemelding om at dette er et tema de ønsker mer fokus på.

– Samtidig sier medarbeidere at de trenger mer trygghet og kunnskap. Vi ønsker å øke forståelsen for seksuell helse som tema i rusbehandling og sikre mer strukturert arbeid med det. På den måten kan vi møte flere på en bedre måte, sier Aamodt.

Vil heve kompetansen på rusfeltet
Målet med prosjektet er å bruke kunnskapen som finnes på rus- og seksuell helsefeltene, og ikke minst pasienters, behandleres og brukerorganisasjoners erfaringer, for sammen å heve kompetansen på rusfeltet, særlig innen TSB døgn.

Isa Dussauge, forsker i Tyrili FoU og prosjektleder for seksuell helse.– En rekke kompetente brukerorganisasjoner driver allerede kunnskapsutvikling om chemsex og seksualisert rusmiddelbruk, med fokus på skadereduksjon. Nå er det på tide at vi behandlingsaktører hopper på toget og integrerer seksuell helse som en selvsagt del av rusbehandling, med respekt for det mangfoldet av erfaringer og behov som pasientene våre har, sier Isa Dussauge, prosjektansvarlig og forsker i Tyrili Forskning og Utvikling.

– Behandlingsaktører kan spille en viktig rolle. Tyrili slutter seg med stor faglig optimisme til rusfeltets samlede momentum, for en bedre seksuell helse for alle, avslutter Isa.