Enhetsleder på Tyrili Høvringen i Trondheim, Cecilie Hangerhagen, har skrevet følgende rapport om årets surfeleir:

En liten gruppe fra Høvringen var de eneste deltagerne på surfecampen på Jæren i år. Dette gjorde årets camp til en litt annerledes uke enn tidligere år hvor det har vært fullt hus med elever og medarbeidere fra hele stiftelsen. 

Behandlingsmessig er dette en uke hvor elevene får mulighet til å jobbe med blant annet sosiale ferdigheter, angst og normalisering i møte nye mennesker. Sinnemestring kommer som en naturlig del av å lære noe nytt. Og ikke minst så er dette en arena hvor elevene opplever stor grad av mestring i møte med en ny og spennende aktivitet.

Tilbakemeldingene fra elevene som var med er at dette var ei uke hvor de ikke bare fikk tilegnet seg en ny ferdighet, men også fikk kjenne på det å være «normal» i en sosial setting. Vi lever tett på elevene på folkehøyskolen, hvor det også blir lagt opp til mye tid sammen med andre elever utenfor vannet. Tid sammen med sosialklassen blir trukket fram som spesielt positivt, her møter elevene folkehøyskoleelever med spørsmål om blant annet behandling, om livet som rusavhengig, om livet etter rusen. 

Her er noen bilder fra årets surfecamp: