Tyrili skal delta i NM i gatefotball, som går av stabelen 25.-27. mai på Kongsvinger.

– Laget er meldt på, så lag gjerne en sak om dette! skriver Martin Berge, sosialfaglig behandler ved Tyrili Kampen og lagleder for gatefotballaget som reiser til Kongsvinger i slutten av mai, i en e-post.

– Undertegnede reiser til Kongsvinger sammen med 7 elever. Vi skal bo på politihøgskolen fra fredag til søndag. Her skal vi delta på bankett på lørdagen og mye annet gøy i tillegg til fotballen. Det er selvfølgelig et rusfritt arrangement, forteller han videre.

Frelsesarmeen har arrangerert NM i gatefotball hvert år siden 2007. I år er det rekordstor deltagelse, med 35 lag. Frelsesarmeens gatefotball ble etablert i 2005 og er en del av organisasjonens rusomsorg. Målgruppen er hjemløse, rusavhengige og andre marginaliserte grupper. Målet er å skape positiv vekst i spillernes liv gjennom fysisk aktivitet og sosiale samlinger, ifølge Frelsesarmeens nettside.

– Her møter vi alt fra fengsler til andre rusinstitusjoner og gatelag som Odd og Rosenborg. Statsministeren kommer også. Vi gleder oss veldig, forteller Berge.

Frelsesarmeen har gatefotballag i Fredrikstad, Bergen, Oslo, Trondheim, Stavanger, Tønsberg, Kongsvinger, Larvik, Birkeland, Mandal, Stord og Vennesla.

Regler for NM i gatefotball

  • NM i gatefotball skal være et rusfritt arrangement preget av vennskap og god sportsånd.

  • I forbindelse med hvert arrangement vil det settes ned en disiplinærkomité bestående av minst tre personer. Denne vil ha myndighet til å ilegge enkeltspillere eller lag straff som følge av brudd på reglementet.

  • Det settes også ned en sportskomitè bestående av minst tre personer inkludert en av dommerne, som får avgjørende myndighet i sportslige spørsmål.

  • Alle lag skal ha minst en lagleder som har et formelt lederverv eller ansettelsesforhold til institusjonen eller organisasjonen som laget representerer.

Illustrasjonsbilde: Victor Bezrukov: "The Moment" (Flickr/Creative Commons)