Tyrilistiftelsen har i dag fått svar fra på anbudet til Helse Sør-Øst. Tyrili blir tildelt avtale om 30 plasser til langtids døgnbehandling i inntil 12 måneder, og tre plasser til avgiftning og utredning.

 - Dette er fantastisk bra. Det krever at alle må løfte i lag, og det kommer til å bli en krevende høst. Men vi vet at dette klarer vi sammen, sier leder Ulf Jansen. 

Tyrilistiftelsen er den av tilbyderne som har fått tildelt flest plasser. Tilbudet omfatter 30 plasser lokalisert i Lillehammer, Oslo og Skien. Tyrilistiftelsen har i dag løpende avtaler med Helse Sør-Øst som omfatter 74 plasser og oppfølgingsteam disse stedene.

Anerkjennelse av arbeidet

Styrelederen gratulerer alle med anskaffelsen. 

- Dette er en fantastisk anerkjennelse av det arbeidet Tyrilistiftelsen og deres medarbeidere har lagt ned i å bygge en organisasjon som i norsk målestokk er blant de aller fremste i rusfeltet. Det er helheten som har gjort dette mulig og det må være den konstante vilje til å ta nye utfordringer og endringer som gjør dette mulig å gjennomføre, sier styreleder Sven Petter Omdal.

Mer helhetlig tilbud 

Helse Sør-Øst skriver:

"Det inngitte tilbudet framstår som kvalitetsmessig godt, herunder et godt faglig innhold, god bemanning og gode faglige rammebetingelser gjennom den organisasjonen tilbudet er en del av.  (...) Tyrilistiftelsen har et kvalitativt godt tilbud som vektlegger både differensiering og helhetlige pasientforløp."

Om avgiftning og utredning skriver de:

"Det inngitte tilbudet er lokalisert til Kampen i Oslo. Det er begrenset til å omfatte pasienter som er innlagt i Tyrilistiftelsen (uavhengig av lokasjon) som trenger avgiftning ifb med rusepisoder. (...) Tilbudet vil kunne bidra til å redusere uheldige konsekvenser av rusepisoder og frafall i behandling ved Tyrilistiftelsen og således gi et mer helhetlig tilbud for pasientene. "

- Vi er veldig fornøyde med tildelingen. Dette vil skape et bedre og mer helhetlig tilbud for flere av våre elever, slik at enda flere lykkes i kampen om å bli rusfri, sier Ulf Jansen. 

I forrige uke mottok Tyrili også tilsagnsbrev fra Helse Midt-Norge som tildeler Tyrili 35 plasser i Trondheim. Det er karenstid og avtalen vil bli skrevet under tidligst 30. juni,  men denne tildelingen vil sikre driften og videreutviklingen av Tyrili Høvringen.