I en kronikk i Aftenposten 27. februar setter Jan Storø og Vigdis Bunkholdt søkelys på utviklingstrekk som ligger bak avviklingen av institusjonsplasser i barnevernet.

Sett fra vårt ståsted, har nedbyggingen vært viljestyrt. Politiske og faglige føringer i rapporter og anbudskonkurranser, og pressing av døgnprisen ned mot det uansvarlige, har fått mange ideelle barnevernstiltak til å miste fotfestet, skriver spesialrådgiver i Tyrilistiftelsen, Ulf Jansen.

Les hele debattinnlegget, som stod på trykk i Aftenposten 24. mars.

Faksimile fra Aftenposten 24/3-2018.