Tirsdag 15. august er det igjen klart for Arendalsuka og "Åpen Russcene".

"Åpen Russcene" finner sted på taket til Tyrili Arena Arendal i Vesterveien 3, og varer fra tirsdag klokka 09.00 til torsdag klokka 17.30.

Adressen vår i Arendal er Vesterveien 3. Inngang til taket er via Kirkebakken; du ser det på høyre hånd når du har gått opp bakken forbi den store Trefoldighetskirken.

Tyrili og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon har vært vertskap for Åpen Russcene siden 2019. I fjor ble Kirkens Bymisjon med, og i år er også Frelsesarmeen med som vertskap.

Vi har med oss profesjonelle lyd- og bildefolk, som vil hjelpe oss å få god lyd under arrangementene og god strømming til de som ikke er fysisk til stede, men følger utvalgte arrangementer digitalt (i de tilfellene hvor aktørene har bestilt dette til sine arrangementer).

"Åpen russcene" ble etablert i 2018 av Tyrili og Fagrådet. Målet var å sikre en arena hvor vi kunne diskutere rusfag og ruspolitikk. I tillegg til å ha egne arrangement, åpnet vi for at andre organisasjoner og virksomheter kunne leie scenen. Det har mange gjort, også i år.

Vi gleder oss til en uke som forhåpentligvis vil gi nye opplevelser, innsikter og drivstoff til videre diskusjon.

Velkommen til Åpen Russcene 2023!

***

Program for Åpen russcene

 

Tirsdag 15.august

 

09.00 – 10.00    Barn bryr seg ikke om sektor – de vil ha hjelp.

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20478

Arrangører: Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, Tyrilistiftelsen og Rusfeltets hovedorganisasjon

Deltakere:

 • Kim Karlsen, fagsjef Norsk psykologforening
 • Mimmi Kvisvik, leder FO Fellesorganisasjonen
 • Thov Midtbø, seniorrådgiver Barneombudet
 • Shimron Mohd, styremedlem Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Debattleder: Anders Dalsaune Jansen, styreleder Rusfeltets hovedorganisasjon


11.00 – 12.00   Får fattige i Norge oppfylt sine menneskerettigheter?

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20005

Arrangør: Fattignettverket

Deltakere:

 • Per Magnus Øgård, Styreleder, Fattignettverket Norge
 • Rolf Solvang, Daglig leder, Fattignettverket Norge


13.00 – 14.00   Der ingen skulle tru at rusavhengige måtte bu – er camping og container godt nok?

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21327

Arrangør: Rusfeltets nettverk av bruker- og pårørendeorganisasjoner

Deltakere:

 • Tommy Sjåfjell, Faglig rådgiver, A-larm
 • Arild Knutsen, Leder, Foreningen for human narkotikapolitikk
 • Even A Røed, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Petter Nyquist, Filmskaper
 • Håkon Eliassen, Journalist, TV 2
 • Marius Sjømæling, Generalsekretær, BaR - Barn av rusmisbrukere
 • Vivian Helmersen, proLAR Nett
 • Asbjørn Larsen, Nestleder, RIO
   

14.30 – 15.30   Psykisk uhelse i norske fengsler

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20414

Arrangør: Back in the ring

1. Innledninger om psykisk uhelse i norske fengsler

 • Thale Kristine Bostad (psykologspesialist, enhetsleder, fengselspsykiatrisk poliklinikk, Oslo Universitetssykehus og leder for SIFERs Nasjonale fagnettverk for psykisk helsevern i fengsel
 • Alexander Medin , leder i stiftelsen "Back in the Ring"
 • Heidi Bottolfs , avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet

 

2. Samtale med tidligere domfelte

 • Tidligere domfelte 
 • Johan Lothe, daglig leder i stiftelsen "WayBack"

3. Paneldiskusjon

 • Maria Aasen-Svensrud , første nestleder i justiskommiteen for Arbeiderpartiet
 • Amalie Kollstrand, Arendal Høyre, kandidat til kommunestyret og fylkestinget
 • Andreas Sjalg Unneland, justiskommiteen, Sosialistisk Venstreparti
 • Thale Kristine Bostad, psykologspesialist, enhetsleder, fengselspsykiatrisk poliklinikk, OUS
 • Ordstyrer er Hilde Bryhn 

16.00 – 17.00   Opptrappingsplanen innen psykisk helse - blir alt bra nå?
- Hva mener "ekspertene»?


https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21072

Arrangør: NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR), Mental Helse, Norsk psykiatrisk forening, Norsk psykologforening.

Innledninger ved:

 • Karl Olaf Sundfør, styremedlem i Mental helse
 • Lars Lien, leder i norsk psykiatrisk forening
 • Kim Karlsen, fagsjef i norsk psykologforening
 • Espen Gade Rolland, leder i NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR)

Etterfølgende dialog og debatt med inviterte politikere:

 • Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet
 • Marian Hussein (SV) nestleder i SV og medlem i Helse- og omsorgskomiteen
 • Debatt- og møteleder: Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse

 

Onsdag 16.august

 

09.30 – 10.30   Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser?

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20976

Arrangør: De brukerstyrte senterne

De Regionale Brukerstyrte Senterne inviterer til politisk debatt, hvor politikere er invitert til å fortelle hvordan de mener man best kan sikre at mennesker mestrer eget liv.  For å belyse tematikken vil også folk med pasient- og pårørendestemme bli invitert med i samtalen.
Ordstyrer: Karianne Kroglund Monstad, Konsulent, Rud Pedersen Public Affairs

11.00 – 12.00   Huset – brukerstyrt møteplass for rusavhengige!
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21069

Arrangør: proLAR Nett, FHN og A-larm

Deltakere:

 • Marianne Pierron, Daglig leder, Huset Bergen
 • Karl Bertil Nordland, Daglig leder, Huset Oslo
 • Espen Aas, Representant, A-larm
 • Arild Knutsen, Leder, Foreningen human narkotikapolitikk
 • Ida Kristine Olsen, Fagansvarlig, proLAR Nett
 • Ylva Holm Torsteinson, rådgiver, helse og sosialbyrådsgruppa for Rødt, RødtHassan Nawaz, Fraksjonsleder helse og sosialutvalget for Oslo Høyre bystyregruppe, Høyre
 • Sverre Simen Hov, Leder møtearena næringsliv, Bergens næringsråd


13.00 – 14.00   65+ Den våte generasjonen – med vin og medisin blir du fin, eller? 

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21242

Arrangør: A-larm, Ivareta, BaR Barn av rusmisbrukere, NSFs fagruppe SPOR og Rusfeltets hovedorganisasjon

Deltakere:

 • Tommy Sjåfjell, Faglig rådgiver, A-larm
 • Espen Gade Rolland, Leder, NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR)
 • Michael Lindholm, Generalsekretær, Ivareta -pårørende berørt av rus
 • Marius Sjømæling, Generalsekretær, BaR Barn av rusmisbrukere
 • Kai Øyvind Brenden, Nestleder, Norsk sykepleierforbund
 • Kari Henriksen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Hannah Teigland, Fylkestingsrepresentant, Høyre
 • Hanne Nøding, Debattleder, A-larm

 

15.00 – 16.00   Hva skjer når aksepten for rusmidler øker?
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20480

Arrangører: Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, Tyrilistiftelsen og Rusfeltets hovedorganisasjon

Deltakere:

 • Sandra Bruflot H
 • Ellen Rønning-Arnesen, AP, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet
 • Edvard Kunzendorf. Politisk rådgiver, KrFs Stortingsgruppe
 • Må ikke, men kan ha med en deltaker til fortrinnsvis politiker
 • Debattleder: Jan Gunnar Skoftedalen

Torsdag 17.august

 

09.30 – 10.30 Matrise for rusfeltet og rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant unge i Oslo 

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/22171

Arrangør: Velferdsetaten Oslo kommune

Deltakere:

 • Synnøve Seljeflot, Programleder PRIOslo, Velferdsetaten, Oslo kommune
 • Magne Ådna, Teamleder Nyttig Arbeid/erfaringskonsulent, Velferdsetaten, Oslo kommune
 • Eldbjørg Solvoll, Spesialkonsulent, Velferdsetaten, Oslo kommune
 • Fride Behrentz Færevaag, Spesialkonsulent, Velferdsetaten og SaLTo-sekretariatet, Oslo kommune
 • Stine Sundsbø Hollerud, Teamleder Uteseksjonen, Velferdsetaten, Oslo kommune

 

11.00 – 11.45   Når blir en bolig et hjem?

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21473

Arrangør: Frelsesarmeens rusomsorg

Deltakere:

 • Signe Haukvik Haugen, Leder for Frelsesarmeens rusomsorg sitt prosjekt «Fremtidens boliger», Frelsesarmeen
 • Sigurd, Frelsesarmeen
 • Rune Isegran, Daglig leder og nasjonal koordinator for Frelsesarmeens Gatefotbal, Frelsesarmeen
 • Pål Henriksen, Daglig leder for Såpa- bilpleie, Frelsesarmeen
 • Martine Howden, Prosjektleder "Mellom oss", Frelsesarmeen
 • Silje Marie Strømland, Prosjektmedarbeider "Mellom oss", Frelsesarmeen

 

13.00 – 14.00   Forebygging, hva er god forebygging?

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21033

Arrangør: RIO

Deltakere:

 • Even Amandus Røed, Arbeiderpartiet
 • Anna-Sabina Soggiu, Korus Oslo
 • Bjørn Vandvik, Politidirektoratet
 • Erik Lie, Sosialarbeider

 

16.30 – 17.30   Folk og røvere i Oslo by
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20980

Arrangør: Wayback

På Arendalsuka spør vi oss:

 • Hvilke forventninger har folk til fengslene, og er de realistiske?
 • Hvordan kan vi benytte innsatte som en ressurs i bygd og by?
 • Hvorfor er det så viktig å beholde et fengsel i Oslo sentrum?
 • Hvilken betydning har samhandling med livet utenfor fengselet for innsatte?
 • Hva må til for at Oslo fengsel ikke blir en belastning, men en verdi for folk?

Deltakere:

 • Ordstyrer: Simen Iskariot Larsen
 • Mer informasjon om paneldeltakere kommer.