Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsansvarlig | Publisert 8. april 2022

 Etableringen av Tyrilisenteret i Molde pågår for fullt, med arbeid på mange arenaer for å sikre en god oppstart 1. juli.

 Den største endringen sammenlignet med de opprinnelige planene, er at sykehushotellet, som det var planlagt å totalrenovere, isteden skal rives til fordel for nytt bygg.

 – Vi fant ut at det eksisterende bygget på tomta, ikke var i like god forfatning som først antatt. Nytt bygg blir en veldig stor forbedring, både for pasienter, medarbeidere og Helse Midt-Norge. Det gir smartere løsninger til beste for alle, sier stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen.

 Byggeperioden på 15 måneder blir om lag like lang som den ville vært ved renovering av det eksisterende bygget. Fra oppstart av enheten og frem til høsten 2023, vil tilbudet være på samme tomt, i midlertidige modulbygg.

 – Alle pasienter har egne rom med bad. Det vil være felles stue, oppholdsrom, kjøkken, møterom og kontorer. Den midlertidige løsningen vil være fullt ut operativt og funksjonell fra start, sier Anders.

 Trapper opp antall pasienter og medarbeidere
Helse Midt-Norge var forsinket med sin tildeling da den kom i januar. Det får konsekvenser for oppstartsfasen ved den nye enheten.

 – Vi starter uansett 1. juli, men høsten blir en periode med opptrapping i Molde. Det gjelder antall behandlingsplasser og kursing av nye medarbeidere. Vi lager en plan for dette sammen med Helse Midt-Norge, sa Dalsaune Jansen til Romsdals Budstikke denne uka.

 Det blir med andre ord inntak av pasienter fra 1. juli, men ikke fullt hus før i løpet av høsten en gang.

 Setter sammen team med stor bredde
Berit Kalgraff har takket ja til stillingen som leder ved enheten. Hun har bred erfaring fra rusfeltet og kommer nå fra jobb ved Hustadvika videregående skole. Kalgraff starter for fullt etter påske, og vil bli presentert mer inngående da. Miljøterapeuter med helse- og sosialfaglig bakgrunn, arbeidsledere, kontormedarbeider og nestleder ansettes i disse dager.

 Kritiske stemmer i lokalsamfunnet har fryktet at en så stor rusetablering som Tyrilisenteret i Molde, vil tappe dagens fagmiljø ved Molde behandlingssenter og i kommunen for ansatte.

 – Vi så også for oss at det kunne skje, men det har vært lite av dette. Ganske mange av søkerne bor ikke i Molde, men vil flytte hit, sier Dalsaune Jansen til Romsdals Budstikke.

 – Flere har lang erfaring fra rusbehandling, blant dem tidligere ansatte ved Molde behandlingssenter som søker seg tilbake til rusfeltet. Noen søkere er fra nærliggende fagfelt, en del med kompetanse fra barnevern og tilsvarende. Vi ønsker kompetanse fra mange felt og setter sammen teamet slik at vi får stor bredde, forteller han videre.

Når det gjelder psykolog- og lege-/psykiaterstillingene er det igangsatt en rekrutteringstjeneste for å finne gode kandidater. Nattevaktstillingene gjenstår også.

Har møtt mange lokale samarbeidspartnere
Fra Tyrilis side er det lagt ned et stort arbeid for å berede grunnen for gode samarbeidsrelasjoner med den nye enhetens omland, både faglig og når det gjelder aktiviteter i nærområdet.

 – Samarbeidspartnere gir uttrykk for at de ser med glede på at det kommer flere tilbud i Molde for brukergruppa og flere kompetansearbeidsplasser innen rus i kommunen, og ønsker et tett samarbeid med oss. De har benyttet vårt tilbud i mange år og kjenner godt til oss, sier Dalsaune Jansen.

Dette er noen av de lokale aktørene vi har hatt samarbeidsmøter med:

  • Folkevalgte: Ordfører Torgeir Dahl og Inger Cecilie Frisvoll (Leder for Hovedutvalg for helse og omsorg).
  • Vi skal i møte med hele Hovedutvalget for helse og omsorg mandag 4. april
  • Ledelsen i enhet for Psykisk helse og rustjenester i Molde kommune
  • Ledelsen ved Molde behandlingssenter og Ålesund behandlingssenter i Helse Møre og Romsdal
  • Ledelsen for psykisk helse og rus i Kristiansund kommune