Mandag klippet statssekretær Anette C. Elseth (Frp) fra Justisdepartementet høytidelig den røde snora og åpnet den nye rusenheten i Eidsberg fengsel i Mysen. Fengselet tar imot spesielt mange unge under 25 år til soning, og den nye enheten har tolv plasser hvor de som trenger det skal få hjelp med rusproblemene sine.

Statssekretær Elseth og de andre toppene overlot etter hvert scenen til en innsatt som rappet, akkompagnert av de to lokale DJ-ene i «Oh Mama»:

For vi har hele livet å se frem til, men fengsel er det eneste på CV-en min.

En av de innsatte rapper, akkompagnert av DJ-ene i "Oh Mama!".

Stifinner´n-teamet jobber oppsøkende i hele fengselet, slik at også innsatte på andre enheter kan få hjelp til å jobbe med rusavhengigheten sin.

– Vi er mye rundt på fengselet for å gjøre oss kjent og vise hvem vi er, sier Henrik Bergan Fossum, sosialfaglig behandler og den ene av to fra Tyrilistiftelsen som har sitt daglige virke i Eidsberg fengsel.

Den andre Tyrili-medarbeideren er behandler Ingvill Bråten. I tillegg jobber en psykologspesialist ansatt i Tyrili for Stifinner´n både i Oslo fengsel, Bretveidt og Eidsberg. Sammen med betjenter i fengselet og helsepersonell fra Sosialmedisinsk poliklinikk Sarpsborg utgjør de det nye Stifinner´n-teamet. Fra Tyrilis side har også seniorrådgiver Roar Skolseg vært sentral i arbeidet med å bygge opp teamet og enheten, sammen med henholdsvis leder og nestleder ved Tyrili Arena, Hilde Andresen Aarhus og Per Maritvold.

– Tar det beste fra Tyrili
Rusenheten i Eidsberg fengsel ble altså offisielt åpnet mandag, men «tyvstartet» allerede 15. september.

– Da var det bare én innsatt, som spiste kake sammen med ansatte og inviterte gjester, forteller Bergan Fossum leende.

Nå er fem av de tolv plassene i fengselsenheten besatt.

– Vi er i gang med å etablere struktur og innhold på avdelingen. Dette er work in progress. Vi tar det beste fra Tyrili og tilpasser det fengselet og den unge målgruppen, sier Bergan Fossum.

Målet er at innsatte med rusproblemer skal få mest mulig ut av soningstiden.

– Vi tilrettelegger for individuelle løp som passer for den enkelte. For noen vil riktig vei videre etter soning gå til åpent fengsel, overgangsbolig og poliklinisk behandling. For andre vil døgnbehandling i Tyrilistiftelsen eller andre behandlingstilbud være det beste alternativet.

25 år siden første Stifinner´n
Såkalt § 12-soning innebærer at innsatte med rusproblemer, psykiske lidelser og andre spesielle behov kan få gjennomføre inntil tolv måneder av soningen i en institusjon som kan tilrettelegge på en annen måte enn Kriminalomsorgen har mulighet for. Ofte gjennomføres §12-soning mot slutten av tiden i fengsel, slik at den innsatte skal få en gradvis overgang til samfunnet utenfor.

Tyrili startet Stifinner´n i Oslo fengsel i 1992, og med tiden har et tilsvarende program i kvinnefengselet Bredtveidt kommet til. 25-årsjubileet for Stifinner´n markeres denne uka, med en fagdag på Kampen i Oslo. Programmet ble kjent over hele landet gjennom filmen «Store gutter gråter ikke». Kinosuksessen kom i 1995 og skildret opp- og nedturene til åtte unge menn i Stifinner´n-programmet i Oslo fengsel.

Et av målene til Stifinner´n har hele tiden vært å identifisere hvem som kan ha nytte av §12-soning og legge til rette for at de får den behandlingen som gir best resultater for den enkelte.

Sosialfaglig behandler Henrik Bergan Fossum fra Tyrili ved reglementet på den nye rusenheten.

Bergan Fossum synes det er spesielt morsomt å jobbe med så unge mennesker som de innsatte i Eidsberg fengsel.

– Dette er livlige og reflekterte unge mennesker, så det er veldig gøy, sier han.