Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

Det fremgår av Åpenhetsloven § 5 at virksomheter skal offentligjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene de har gjort. Formålet med redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i virksomhetenes nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt.

Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år, og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Her kan du lese redegjørelse etter Åpenhetsloven for Tyrilistiftelsen med tilhørende virksomheter 2022 (PDF, 926KB)