Anne, Ida, Remi, Vigdis, Aleksander og Marino utgjør Tyrilis brukerråd.

De bidrar til å forbedre tjenestene vi leverer og hjelper oss å lytte aktivt til pasientene.