Vi vet at det er viktig å ha fokus på foreldrerollen, og relasjonen mellom barn og foreldre, selv om de ikke bor sammen, eller har så mye kontakt akkurat nå. Målet med dette seminaret er å jobbe med tanker og følelser knyttet til foreldrerollen, og hjelp til å ta barnets perspektiv. Hvordan kan man være mamma eller pappa og i rusbehandling- og samtidig være en gods støttespiller for sine barn? 

Hvert av temaene vil starte med en felles innledning ved bruk av film og foredrag, før alle går i enhetsvise grupper. Vi skal jobbe mye i små grupper, og alle pasienter har med kjente medarbeidere fra sin enhet. Alle bor på Tyrilitunet sammen disse dagene.

Tirsdag 19.10 
Velkommen, bli kjent, fokus på relasjonen mellom foreldre og barn – den viktige relasjonen

Onsdag 20.10
Om foreldrerollen, egen oppvekst (generasjonsperspektiv), barnets perspektiv og samtaler med barn

Torsdag 21.10
Hvordan kan vi sammen støtte barna?
Felles oppsummering