Velkommen til pårørendekaffe ved Tyrilisenteret i Oslo!

Tid: Onsdag 1. februar klokka 17.30.

Pårørendekaffe er for familie, venner og nettverk til pasienter i, eller som er på vei inn i, behandling i Tyrili.

Adresse: Normannsgata 47, 0566 Oslo. Arrangementet finner sted i storstua. Inngang via det gule huset.

Program:

  • 17.30–19.00: Uformell prat og mingling med andre pårørende
  • 19.00–20.00: Felles dialog-/refleksjonsgruppe om det å være pårørende

Det er opp til den enkelte om man ønsker å være med på begge deler av kvelden eller bare en av dem.

Vel møtt!

Pårørendekaffe arrangeres ved Tyrilisenteret i Oslo, på Kampen, den første onsdagen hver måned.

Du finner oppdatert informasjon om arrangementet på aktivitetsoversikten på vår hjemmeside og på vår Facebook-side.