1980
Etableringsår
10
Behandlingsenheter
200
Pasientplasser
250
Medarbeidere